Racibórz pomaga Ukrainie. Dołącz do akcji!

W Raciborzu olbrzymią wagę przywiązuje się do wykształcenia u młodzieży ducha przedsiębiorczości. To m.in. dlatego od 2002 roku w raciborskich szkołach ponadgimnazjalnych prowadzone są zajęcia edukacyjne z zakresu podstaw przedsiębiorczości, co w zgodnej opinii nauczycieli oraz rodziców wykształca u uczniów zainteresowanie możliwościami indywidualnego rozwoju w kierunku polepszenia przyszłego życia zawodowego już w nastoletnim wieku. Czyni to także z absolwentów bardziej świadomych swoich praw i obowiązków, jako przyszłych pracowników.

Na tym jednak zaangażowanie Miasta się nie kończy, co znajduje odzwierciedlenie w kolejnych inicjatywach nastawionych na zaktywizowanie najmłodszych uczestników rynku pracy.

KoKURS NA NAJLEPSZY BIZNESPLAN

Przedstawiciele Urzędu Miasta Racibórz oraz Inkubator Przedsiębiorczości corocznie ogłaszają konkurs na „Najlepszy Biznesplan”. Na zwycięzcę czeka nagroda pieniężna ufundowana przez Prezydenta Miasta Racibórz.
Konkurs na najlepszy biznesplan jest kolejną inicjatywą Miasta na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, która wynika z realizowanego od zeszłego roku „Programu Wspierania Przedsiębiorczości na lata 2015-2020”. Celem konkursu jest wybranie najciekawszych pomysłów na prowadzenie działalności gospodarczej w Raciborzu i promocja przedsiębiorczych postaw wśród mieszkańców miasta.

W konkursie na najlepszy raciborski biznesplan startować mogą mieszkańcy Raciborza, w wieku od 18 roku życia, którzy planują założyć działalność gospodarczą oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nie dłużej niż 3 lata. Autorzy najlepszych biznesowych konceptów rywalizują o nagrodę finansową w wysokości 5000 zł oraz możliwość zaprezentowania swoich przedsięwzięć zawodowym inwestorom (aniołom biznesu, przedstawicielom Venture Capital).

Zainteresowani udziałem w konkursie mogą liczyć na wsparcie kadry Inkubatora Przedsiębiorczości oraz specjalnie przygotowany cykl konsultacji. Autorzy najlepszych pomysłów rywalizują nie tylko o nagrodę finansową, ale także możliwość zaprezentowania swoich przedsięwzięć zawodowym inwestorom, przedsiębiorcom oraz włodarzom miasta. 

Konkursy i działania edukacyjne

Racibórz korzystając z dostępności programów unijnych, wzmógł swoje działania na polu działań edukacyjnych, realizując w ostatnich latach dwie duże kampanie:

  • z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, finansowanego z Programu SocratesComennius,
  • z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z Budżetu Państwa w ramach dzięki projektowi pod nazwą „Przekraczamy granice” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, działanie 3.3. Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia.

Projekty te umożliwiły dzieciom i młodzieży z raciborskich szkół podstawowych oraz gimnazjów uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych pomagających wydobyć ich talenty i rozwinąć umiejętności. Równocześnie zrealizowano cel promocyjny, jakim było pokazanie aspektów prowadzenia własnej działalności. Wszystkim uczniom udostępnione zostały także inne rodzaje wsparcia. W szkołach średnich zaś do planów zajęć dopisano bloki poświęcone biznesowi.

Dzięki zorganizowanym przez Raciborską Izbę Gospodarczą oraz Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu przy pomocy Żorskiej Izby Gospodarczej zajęciom, młodzież powiatu raciborskiego mogła zdobywaną wiedzę skonfrontować z wymaganiami konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych pn. „Młodzieżowy Lider Biznesu 2015”, odpowiadając na pytania z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii, finansów oraz biznesu. Wyrobienie odpowiedniej postawy, umiejętności, stałe poszerzanie zasobów wiedzy teoretycznej i praktycznej wzmacnia integrację młodzieży ze środowiskiem biznesu. Partnerem głównym konkursu była Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., a partnerem naukowym Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prof. Jerzy Buzek (poseł do Europarlamentu, były Premier Polski).

Staże dla młodzieży

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu współpracuje z lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie organizacji praktyk i staży dla studentów, w tym z jednym z największych pracodawców w regionie – Zakładem Produkcyjnym Rafako S.A.

W październiku 2016 roku weszło w życie trójstronne porozumienie pomiędzy Miastem, Powiatem Raciborskim a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu. Poprzez podpisanie dokumentu strony zobowiążą się do kooperacji i maksymalizacji wspólnych działań w kierunku promocji regionu, jako miejsca dysponującego bogatą ofertą edukacyjną i dużymi możliwościami dla swoich mieszkańców pod kątem rozwoju zawodowego.

Aby pozostać na bieżąco z licznymi inicjatywami mającymi miejsce w Raciborzu zachęcamy do regularnego odwiedzania strony internetowej miasta https://www.raciborz.pl.


Zaktualizowano: 2020-01-13

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H