W Raciborzu olbrzymią wagę przywiązuje się do wykształcenia u młodzieży ducha przedsiębiorczości. To m.in. dlatego od 2002 roku w raciborskich szkołach ponadgimnazjalnych prowadzone są zajęcia edukacyjne z zakresu podstaw przedsiębiorczości, co w zgodnej opinii nauczycieli oraz rodziców wykształca u uczniów zainteresowanie możliwościami indywidualnego rozwoju w kierunku polepszenia przyszłego życia zawodowego już w nastoletnim wieku. Czyni to także z absolwentów bardziej świadomych swoich praw i obowiązków, jako przyszłych pracowników.

Na tym jednak zaangażowanie Miasta się nie kończy, co znajduje odzwierciedlenie w kolejnych inicjatywach nastawionych na zaktywizowanie najmłodszych uczestników rynku pracy.

Konkursy i działania edukacyjne

Racibórz korzystając z dostępności programów unijnych, wzmógł swoje działania na polu działań edukacyjnych, realizując w ostatnich latach dwie duże kampanie:

  • z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, finansowanego z Programu SocratesComennius,
  • z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z Budżetu Państwa w ramach dzięki projektowi pod nazwą „Przekraczamy granice” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, działanie 3.3. Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia.

Projekty te umożliwiły dzieciom i młodzieży z raciborskich szkół podstawowych oraz gimnazjów uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych pomagających wydobyć ich talenty i rozwinąć umiejętności. Równocześnie zrealizowano cel promocyjny, jakim było pokazanie aspektów prowadzenia własnej działalności. Wszystkim uczniom udostępnione zostały także inne rodzaje wsparcia. W szkołach średnich zaś do planów zajęć dopisano bloki poświęcone biznesowi.

Dzięki zorganizowanym przez Raciborską Izbę Gospodarczą oraz Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu przy pomocy Żorskiej Izby Gospodarczej zajęciom, młodzież powiatu raciborskiego mogła zdobywaną wiedzę skonfrontować z wymaganiami konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych pn. „Młodzieżowy Lider Biznesu 2015”, odpowiadając na pytania z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii, finansów oraz biznesu. Wyrobienie odpowiedniej postawy, umiejętności, stałe poszerzanie zasobów wiedzy teoretycznej i praktycznej wzmacnia integrację młodzieży ze środowiskiem biznesu. Partnerem głównym konkursu była Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., a partnerem naukowym Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prof. Jerzy Buzek (poseł do Europarlamentu, były Premier Polski).

Staże dla młodzieży

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu współpracuje z lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie organizacji praktyk i staży dla studentów, w tym z jednym z największych pracodawców w regionie – Zakładem Produkcyjnym Rafako S.A.

W październiku 2016 roku weszło w życie trójstronne porozumienie pomiędzy Miastem, Powiatem Raciborskim a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu. Poprzez podpisanie dokumentu strony zobowiążą się do kooperacji i maksymalizacji wspólnych działań w kierunku promocji regionu, jako miejsca dysponującego bogatą ofertą edukacyjną i dużymi możliwościami dla swoich mieszkańców pod kątem rozwoju zawodowego.

Aby pozostać na bieżąco z licznymi inicjatywami mającymi miejsce w Raciborzu zachęcamy do regularnego odwiedzania strony internetowej miasta https://www.raciborz.pl.


Zaktualizowano: 2018-10-09

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H