• Język migowy
  • BIP

Booster MŚP za nami

2023-04-13
 

To był bardzo inspirujący dzień dla raciborskich przedsiębiorców, którzy wzięli udział w konferencji Booster MŚP i późniejszej Debacie Racibórz 4.0.

Podczas wydarzenia poruszono tematy związane z dostępnymi narzędziami i nowymi, dopasowanymi do MŚP wymaganiami, które należy spełnić, aby uzyskać m.in. zwolnienia podatkowe i działać w Polskiej Strefie Inwestycji. Przedsiębiorcy poznali możliwe formy wsparcia skierowane przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną dla małych i średnich firm.

Podczas konferencji nastąpiło również podpisanie Porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy Miastem Racibórz a KSSE, w myśl którego Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie aktywizacji gospodarczej miejskich nieruchomości. W ramach współpracy podejmowane będą działania związane z przygotowywaniem terenów inwestycyjnych celem ich późniejszego wykorzystania i włączenia do oferty inwestycyjnej. Dodatkowo, strony porozumienia deklarują chęć współpracy, w przypadku możliwości aplikowania o środki zewnętrzne na rzecz uzbrajania terenów inwestycyjnych.

Na zakończenie wydarzenia odbyła się debata Racibórz 4.0. Podczas jej trwania eksperci, samorządowcy i przedstawiciele świata biznesu wymienili się poglądami na temat perspektyw rozwoju zaawansowanej działalności przemysłowej w mieście.

Konferencja była doskonałą okazją do nawiązania współpracy biznesowej, a także poznania możliwości pozwalających na szybki rozwój swojej działalności gospodarczej.

do góry