Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

III nabór do Programu MOJA WODA

2023-08-09

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza od dnia 03.08.2023 roku III nabór wniosków dla zadań wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.

 - wsparciem finansowym mogą zostać objęte przedsięwzięcia, które umożliwią zatrzymanie wód opadowych (w tym roztopowych) na terenie nieruchomości oraz wykorzystanie magazynowanej wody tak, by nie było konieczności jej odprowadzenia do kanalizacji,

 - można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 6 tys. zł, minimalna wartość kwalifikowanego przedsięwzięcia objętego wnioskiem o dofinansowanie to 2 tys. zł,

- w ramach programu priorytetowego dofinansowane mogą uzyskać przedsięwzięcia, które nie zostały zakończone przed dniem złożeniu wniosku o dofinansowanie,

- okres kwalifikalności kosztów: od 01.01.2023 r. do 30.06.2024 r.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach, określone są w treści Programu Priorytetowego „Moja Woda” oraz w Regulaminie III naboru wniosków, stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia. 

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

1) Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie https://portal.wfosigw.katowice.pl/ (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na portalu beneficjenta w sekcji „PYTANIA I ODPOWIEDZI”.

2) Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie, dostępny po lewej stronie w zakładce „MOJA WODA (formularz wniosku) ”. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.

3) Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneficjenta.

4) Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć: w wersji papierowej do:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
w godzinach jego pracy tj. 7:30-15:30.
 
albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 
Dostarczone (w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu beneficjenta i w wersji papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków powinny posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.
 
Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem portalu beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja.
 
O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
 
Nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfosigw.katowice.pl.
 
Informacje w sprawie szczegółów Programu dostępne są pod numerem telefonu tel. 32 722 77 09 oraz adresem e-mail: moja WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
 

Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2023-08-09 Program Priorytetowy Moja Woda.pdf
ilość pobrań: 53
Program Priorytetowy Moja Woda.pdf 574.65KB zobacz
pdf 2023-08-09 Ostateczne Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Priorytetowego Moja Woda_uwagi (002).pdf
ilość pobrań: 28
Ostateczne Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Priorytetowego Moja Woda_uwagi (002).pdf 124.42KB zobacz
pdf 2023-08-09 Regulamin Moja Woda.pdf
ilość pobrań: 28
Regulamin Moja Woda.pdf 312.9KB zobacz

do góry