Strona główna Invest in Raciborz Aktualności gospodarcze
23 Maj 2019
kategoria:
Aktualności Gospodarcze
 

Dnia 22 maja w Sali Błękitnej Urzędu Miasta Racibórz odbyło się ostatnie posiedzenie Konsultacyjnej Rady Gospodarczej II kadencji.

Na spotkaniu kierownik Referatu Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora Wojciech Hipnarowicz przedstawił raport z realizacji w 2018 r. programu Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Racibórz.

Niniejsze spotkanie było okazją do wymiany spostrzeżeń w zakresie polityki gospodarczej Miasta i Powiatu Raciborskiego.

Obecnie trwają prace nad powołaniem III kadencji Konsultacyjnej Rady Gospodarczej.

Rada Konsultacyjna sprawuje funkcje opiniodawczo–doradcze w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym miasta Racibórz, reprezentuje lokalne środowiska gospodarcze oraz wspiera działania Prezydenta Miasta Racibórz swą wiedzą, doświadczeniem oraz znajomością problemów gospodarki miasta.
 
Rada uprawniona jest do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw projektów i rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki miasta, może uczestniczyć w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta Racibórz mających wpływ na jego gospodarkę.

Konsultuje oraz opiniuje wdrażanie i funkcjonowanie przedsięwzięć przygotowywanych przez Prezydenta Miasta Racibórz, dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej w mieście. Rada może konsultować i wydawać opinie dotyczące spraw zgłoszonych przez Prezydenta, członków Rady oraz przedstawicieli środowiska gospodarczego.

Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na pół roku. Każdy przedsiębiorca działający na obszarze Raciborza lub chcący na jego obszarze rozpocząć taką działalność może zgłosić wniosek do rozpatrzenia przez Radę.
 Wniosek powinien dotyczyć istotnych spraw gospodarczych miasta i zawierać uzasadnienie. Uczestnictwo w Radzie ma charakter społeczny.

W skład Rady wchodzą:
    • przedstawiciele środowiska gospodarczego Raciborza,
    • przedstawiciele władz samorządowych na szczeblu miejskim i powiatowym,
    • przedstawiciele środowiska naukowego związanego z gospodarką.

IV Posiedzenie Konsultacyjnej Rady Gospodarczej

23 maj 2019 3 zdjęć

Dnia 22 maja w Sali Błękitnej Urzędu Miasta Racibórz odbyło się ostatnie posiedzenie Konsultacyjnej Rady Gospodarczej

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H