Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Invest in Raciborz/Aktualności gospodarcze/Raciborski Klaster Energii powiększa się

Raciborski Klaster Energii powiększa się

2023-05-15
 

W lipcu 2022 roku podpisane zostało porozumienie, na mocy którego powołano Raciborski Klaster Energetyczny. Od tego czasu swoją szansę, wynikającą z dołączenia do klastra, dostrzegły sąsiednie gminy oraz prywatni przedsiębiorcy, dzięki czemu RKE dynamicznie się rozwija.

Raciborski Klaster Energii powstał w celu poprawienia efektywności energetycznej podmiotów, które w działają w jego ramach. Porozumienie klastrowe zostało zawarte w lipcu ubiegłego roku pomiędzy Miastem Racibórz, spółkami miejskimi (Zakład Zagospodarowania Odpadów, Przedsiębiorstwo Komunalne i Wodociągi Raciborskie), oraz koordynatorem klastra spółką XOOG.

Dzięki współpracy w ramach RKE przedsiębiorstwa i jednostki mogą wykorzystywać energię ze swoich odnawialnych źródeł, a także przesyłać ją innym uczestnikom klastra. Pozwala to nie tylko na uzyskanie realnych oszczędności i zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności, ale również zmianę tzw. miksu energetycznego (pozyskiwanie energii ze zróżnicowanych źródeł takich jak węgiel, gaz czy OZE). Dzięki temu podmioty zrzeszone w klastrze poprawiają swoje bezpieczeństwo energetyczne, oraz przeciwdziałają negatywnym zmianom klimatycznym.

W pierwszym roku funkcjonowania Raciborskiego Klastra Energii inicjatywa raciborskiego samorządu cieszyła się dużym zainteresowaniem gmin ościennych oraz podmiotów prywatnych. Swoją chęć dołączenia zgłosiły gminy: Rudnik, Pietrowice Wielkie, Kuźnia Raciborska, Krzanowice, oraz Krzyżanowice. Dodatkowo do klastra dołączają prywatni przedsiębiorcy, co dowodzi korzystności tego przedsięwzięcia od strony biznesowej.

Dziś (15.05) w Urzędzie Miasta Racibórz po raz pierwszy fizycznie spotkali się przedstawiciele zainteresowanych podmiotów, by oficjalnie wyrazić chęć dalszej współpracy. Była to znakomita okazja do podsumowania dotychczasowej działalności, a także wymienić się poglądami na temat przyszłości Raciborskiego Klastra Energii i kierunkach jego rozwoju. Na obecną chwilę prowadzone są działania przedinwestycyjne. Koordynator klastra przekazał na ten cel środki pozyskane z European City Facility. Działania te w sposób przemyślany i najbardziej korzystny pozwalają wykorzystać możliwości, jakie daje klaster, oraz zaplanować konkretne inwestycje. Te będą podejmowane po wejściu w życie przepisów ustawowych w lipcu 2024 roku.

 

do góry