Strona główna Invest in Raciborz Aktualności gospodarcze
13 Luty 2020
kategoria:
Aktualności Gospodarcze
Projekt park kulturowy - zapraszamy do rozmów
Projekt park kulturowy - zapraszamy do rozmów,
zdj. Mosquidron - foto i video z lotu komara

 Miasto Racibórz serdecznie zaprasza wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność w lokalach w obrębie Starego Miasta – na pierwsze spotkanie informacyjne – dotyczące prac nad wprowadzeniem parku kulturowego. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 13 lutego o 12.00 w sali kolumnowej Urzędu Miasta.

Liczymy na Państwa obecność! Przedyskutujmy razem proponowane zapisy uchwały ustanawiającej park kulturowy.
    * w załączeniu mapa z wytyczonym obszarem, na którym wprowadzony miałby być park kulturowy. Granice mają charakter orientacyjny.


    Park Kulturowy, co to takiego?


    Racibórz ma szansę być piątym na Śląsku miastem, które wprowadzi park kulturowy - szczególną formę ochrony stworzoną z myślą o wyróżniających się krajobrazowo terenach z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. Na obszarze parku kulturowego uregulowane byłyby kwestie dotyczące m. in. umieszczania tablic, napisów i ogłoszeń reklamowych, czy form małej architektury. Intencja jest taka, by chronić i eksponować to co najbardziej wartościowe z punktu widzenia dorobku historycznego, architektonicznego i urbanistycznego miasta.


    Prace nad utworzeniem parku kulturowego w Raciborzu ruszyły we wrześniu ubiegłego roku. Zaangażowano w nie m. in. Łukasza Konarzewskiego Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 19 grudnia 2019 r. Rada Miasta podjęła uchwałę o podjęciu prac nad utworzeniem w Raciborzu parku kulturowego.


    Konsultacje społeczne


    Proponowany projekt uchwały ustanawiającej „Park Kulturowy Stare Miasto w Raciborzu” do 18 marca udostępniony jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz wyłożony w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta. W tym czasie w ramach konsultacji społecznych można składać wnioski dotyczące tego projektu, korzystając z załączonego formularza.

Założenia    Zgodnie z wypracowaną propozycją park kulturowy w Raciborzu miałby zostać utworzony na obszarze śródmieścia w obrębie biegu dawnych murów miasta oraz dawnego przedmieścia Bronki ( mapka w załączeniu). Dzięki niemu starówka zyska na atrakcyjności turystycznej i odsłoni walory architektoniczne oraz historyczne.


    Jeśli uchwała wejdzie w życie w proponowanym kształcie, to w ciągu 12 miesięcy od jej przyjęcia z dachów i elewacji frontowych budynków w miejscach widocznych z poziomu przechodnia od strony przestrzeni publicznych znikną anteny, maszty, klimatyzatory. Uporządkowana zostanie kwestia ogródków gastronomicznych, które zgodnie z zapisami uchwały będą mogły funkcjonować tylko w ramach określonych zasad dotyczących m. in. wysokości i rodzaju ogrodzeń, czy kolorystyki parasoli i markiz – proponowana uchwała dopuszcza tylko kolory: biały, brązowy i ich odcienie.


    Na mocy poddanej pod konsultacje uchwały wprowadzony byłby ponadto m. in. zakaz stosowania bilbordów i banerów, zakaz wieszania reklam i szyldów powyżej parteru. Uchwała reguluje także wielkość i ilość reklam, szyldów oraz ich kolorystykę. Szyldy powinny być opracowane w formie ażurowych liter w kolorze czarnym, ciemnobrązowym lub złotym, o wysokości liter nie większej niż 40 cm, umieszczane bezpośrednio na ścianie, bez tła.


    W uchwale znajdują się ponadto zapisy dotyczące witryn sklepowych – na mocy uchwały mogłyby być wyklejanie maksymalnie do 20% powierzchni, w sposób estetyczny, nośnikiem o stonowanych kolorach dostosowanych do kolorystyki budynku.

  Projekt uchwały wprowadzającej Park Kulturowy Stare Miasto w Raciborzu oraz formularz wniosku załączamy poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami i do rzeczowej, konstruktywnej dyskusji podczas spotkania.


    Droga do utworzenia parku kulturowego


    Ostateczną decyzję o utworzeniu, bądź nie – parku kulturowego podejmie Rada Miasta w drodze głosowania nad projektem uchwały, po konsultacjach społecznych i uzgodnieniach z wojewódzkim konserwatorem. Planowane są kolejne spotkania i konsultacje w sprawie.

    Głównym celem podjętych działań jest podwyższenie świadomości oraz współodpowiedzialności wszystkich mieszkańców za publiczną przestrzeń miasta.

kategoria: Powiązane pliki [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf mapa_Park Kulturowy.pdf 20-02-06 13:56 2.74MB pobierz plik: mapa_Park Kulturowy.pdf
rtf Wniosek do projektu uchwały o Parku Kulturowym.rtf 20-02-06 14:08 47.48KB pobierz plik: Wniosek do projektu uchwały o Parku Kulturowym.rtf
pdf Projekt uchwały park kulturowy.pdf 20-02-06 14:08 171.64KB pobierz plik: Projekt uchwały park kulturowy.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H