Racibórz pomaga Ukrainie. Dołącz do akcji!

Podatek od nieruchomości

Lokalne stawki podatku od nieruchomości na rok 2022 w Raciborzu są następujące:

L.p.

Kwalifikacja

Stawka w 2022 roku

1.

Budynki mieszkalne.

0,77 zł/m kw.

2.

Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

25,47 zł/m kw.

3.

Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym.

11,83 zł/m kw.

4.

Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

5,09 zł/m kw.

5.

Budynki przeznaczone pod garaże, garaże wolnostojące oraz garaże w budynkach.

8,44 zł/m kw.

6.

Pozostałe budynki (w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego)

8,44 zł/m kw.

- W przypadku budynków gospodarczych lub ich części: 4,75 zł/m kw.

7.

Budowle.

2% wartości

Grunty

8.

Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

0,95 zł /m kw.

9.

Pod wodami powierzchniowymi.

4,96 zł /ha

10.

Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego.

0,45 zł /m kw.

11.

Niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji.

3,28 zł/m kw.

Treść Uchwały Rady Miasta Racibórz Nr XXV/349/2020 w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2021 roku dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod linkiem: https://www.bipraciborz.pl/kadencja-2018-2023

Podatek od środków transportowych

Lokalne stawki podatku od środków transportowych określa Uchwała nr UCHWAŁA  NR XXIII/315/2016 RADY MIASTA  RACIBÓRZ z dnia 30 listopada 2016 r. Jej treść dostępna jest pod linkiem: https://www.bipraciborz.pl/res/serwisy/pliki/14549242?version=2.0

Na mocy Uchwały Nr XXVII/363/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 grudnia 2020 r. wydłużono okres stosowania rzeczonych przepisów do 31 grudnia 2023 r.

Podatek rolny

Stawki podatku rolnego na rok 2022 wynoszą:

  • dla gospodarstw rolnych 153,70 zł/ha przeliczeniowy,
  • dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego 307,40 zł/ha fizyczny.

Wzór deklaracji na podatek rolny można pobrać tutaj: https://www.bipraciborz.pl/res/serwisy/pliki/19097929?version=1.0

Podatek leśny

Stawka podatku leśnego na 2022 rok wynosi 46,6972 zł/ha fizyczny lasu. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka ulega obniżeniu o 50% i wynosi 23,3486 zł/ha fizyczny lasu.


Uwaga: Od 1 stycznia 2016 r. przestała obowiązywać preferencyjna stawka dla lasów ochronnych.

Wzór deklaracji na podatek leśny oraz informacji o lasach stanowiących własność osób fizycznych można pobrać tutaj: https://www.bipraciborz.pl/res/serwisy/pliki/19097929?version=1.0

Zaktualizowano: 2022-01-04

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H