Podatek od nieruchomości

Lokalne stawki podatku od nieruchomości na rok 2020 w Raciborzu są następujące:

L.p.

Kwalifikacja

Stawka w 2020 roku

1.

Budynki mieszkalne.

0,72 zł/m kw.

2.

Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

23,79 zł/m kw.

3.

Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym.

11,05 zł/m kw.

4.

Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

4,75 zł/m kw.

5.

Budynki przeznaczone pod garaże, garaże wolnostojące oraz garaże w budynkach.

7,88 zł/m kw.

6.

Pozostałe budynki (w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego)

7,88 zł/m kw.

- W przypadku budynków gospodarczych lub ich części: 4,28 zł/m kw.

7.

Budowle.

2% wartości

Grunty

8.

Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

0,89 zł /m kw.

9.

Pod wodami powierzchniowymi.

4,63 zł /ha

10.

Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego.

0,42 zł /m kw.

11.

Niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji.

3,06 zł/m kw.

Treść Uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2020 roku dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod linkiem: https://www.bipraciborz.pl/res/serwisy/pliki/22751829?version=1.0

Podatek od środków transportowych

Lokalne stawki podatku od środków transportowych określa Uchwała nr UCHWAŁA  NR XXIII/315/2016 RADY MIASTA  RACIBÓRZ z dnia 30 listopada 2016 r. Jej treść dostępna jest pod linkiem: https://www.bipraciborz.pl/res/serwisy/pliki/14549242?version=2.0

Podatek rolny

Stawki podatku rolnego na rok 2020 wynoszą:

  • dla gospodarstw rolnych 146,15 zł/ha przeliczeniowy,
  • dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego 292,30 zł/ha fizyczny.

Wzór deklaracji na podatek rolny można pobrać tutaj: https://www.bipraciborz.pl/res/serwisy/pliki/19097929?version=1.0

Podatek leśny

Stawka podatku leśnego na 2020 rok wynosi 42,73 zł/ha fizyczny lasu. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka ulega obniżeniu o 50% i wynosi 21,036 zł/ha fizyczny lasu.


Uwaga: Od 1 stycznia 2016 r. przestała obowiązywać preferencyjna stawka dla lasów ochronnych.

Wzór deklaracji na podatek leśny oraz informacji o lasach stanowiących własność osób fizycznych można pobrać tutaj: https://www.bipraciborz.pl/res/serwisy/pliki/19097929?version=1.0

Zaktualizowano: 2020-01-14

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H