Racibórz pomaga Ukrainie. Dołącz do akcji!

Podatek od nieruchomości

Lokalne stawki podatku od nieruchomości na rok 2023 w Raciborzu są następujące:

L.p.

Kwalifikacja

Stawka w 2023 roku

1.

Budynki mieszkalne.

0,84 zł/m kw.

2.

Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

28,02 zł/m kw.

3.

Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym.

13,01 zł/m kw.

4.

Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

5,60 zł/m kw.

5.

Budynki przeznaczone pod garaże, garaże wolnostojące oraz garaże w budynkach.

9,28 zł/m kw.

6.

Pozostałe budynki (w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego)

9,28 zł/m kw.

- W przypadku budynków gospodarczych lub ich części: 5,23 zł/m kw.

7.

Budowle.

2% wartości

Grunty

8.

Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

1,05 zł /m kw.

9.

Pod wodami powierzchniowymi.

5,46 zł /ha

10.

Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego.

0,50 zł /m kw.

11.

Niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji.

3,61 zł/m kw.

Treść Uchwały Rady Miasta Racibórz Nr XLVII/681/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2023 roku dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod linkiem: https://www.bipraciborz.pl/res/serwisy/pliki/30920294?version=1.0

Podatek od środków transportowych

Lokalne stawki podatku od środków transportowych określa Uchwała nr L/723/2022 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 23 listopada 2022 r. Jej treść dostępna jest pod linkiem: https://www.bipraciborz.pl/res/serwisy/pliki/31276436?version=1.0

Na mocy Uchwały Nr XXVII/363/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 grudnia 2020 r. wydłużono okres stosowania rzeczonych przepisów do 31 grudnia 2023 r.

Podatek rolny

Stawki podatku rolnego na rok 2023 wynoszą:

  • dla gospodarstw rolnych 185,13 zł/ha przeliczeniowy,
  • dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego 370,25 zł/ha fizyczny.

Wzór deklaracji na podatek rolny można pobrać tutaj: https://www.bipraciborz.pl/bipkod/12697974

Podatek leśny

Stawka podatku leśnego na 2023 rok wynosi:

  • Lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pozostają zwolnione z podatku
  • Lasy liczące do 40 lat, pozostają zwolnione z podatku
  • Lasy liczące powyżej 40 lat - 71,10 zł/ha
  • Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka ulega obniżeniu o 50% i wynosi 35,55 zł/ha.

Wzór deklaracji na podatek leśny oraz informacji o lasach stanowiących własność osób fizycznych można pobrać tutaj: https://www.bipraciborz.pl/bipkod/12698135

Zaktualizowano: 2023-03-03

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H