Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Zamek Kravaře

  • Zamek Krawarz
  • miejscowość: Kravaře ve Slezsku
  • trasa rowerowa: nr 55, 6055
  • pieszy szlak turystyczny: czerwony
  • www.kravare.cz

Nad doliną rzeki Opava, na tarasie wytworzonym przez meandry rzeki, znajduje się miasto Kravaře. Pierwsza wzmianka dotycząca miasta, będącego wówczas kolebką starego rodu szlacheckiego, pochodzi z 1224 roku. Zamek Kravaře, pierwotnie twierdza, został przebudowany w stylu barokowym w XVII wieku oraz zrekonstruowany w latach 1721–1728. Obecnie w zamku ma swoją siedzibę Muzeum. Eksponaty tu zgromadzone ukazują zarówno życie szlachty zamkowej, jak i prostego ludu.
W rozległym parku zamkowym powstało pole golfowe.

Zámek Kravaře, Alejní 24, 747 21 Kravaře, tel.: +420 553 671 201

Nowogotycki kościół. św. Bartoloměja wybudowany został w latach 1894–1896. Do południowej ściany kościoła przylega renesansowa wieża (XVI w.) z dwoma dzwonami (XVII w.)
W stylu nowogotyckim, w latach 1905–1907 wybudowany został również klasztor sióstr Serca Bożego. Plebania dobudowana została w latach 1907–1909.

 

 

 

do góry