URZĄD MIASTA RACIBÓRZ

ul. Króla Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz

tel. +48 32-75-50-600
fax: +48 32-75-50-725
e-mail:

www.bipraciborz.pl
www.raciborz.pl

NIP: 639-10-02-175
REGON: 000649410

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:
ING BSK S.A. 78 1050 1070 1000 0004 0003 3692

Inne formy kontaktu:

 • SKYPE Skype Me™!
 • Język migowy
 • VoIP  324944610 (z sieci Halonet bezpłatnie)

Godziny urzędowania

 • Poniedziałek: 7:30-15:30
 • Wtorek: 7:30-15:30
 • Środa: 7:30-17:30
 • Czwartek: 7:30-15:30
 • Piątek: 7:30-13:30

Godziny przyjęć stron

Urząd Miasta

Obsługa interesantów odbywać się będzie w następujących godzinach:

 • poniedziałek, wtorek, czwartek: godz. 8:30 - 15:30
 • środa: godz. 8:30 - 17:30
 • piątek: godz. 8:30 - 13:30

Kasa w budynku Urzędu - parter, pokój 13 (przerwa - 11:30 - 12:00)

 • poniedziałek, wtorek, czwartek: godz. 7:30 - 14:45
 • środa: godz. 7:30 - 16:45
 • piątek: godz. 7:30 - 12:45

Chcąc załatwić swoją sprawę w Biurze Dowodów Osobistych Urzędu Miasta oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego konieczne jest wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu i godziny wizyty. Zmiany podyktowane są troską o bezpieczeństwo i chęcią zminimalizowania ryzyka tworzenia się kolejek oraz narażania zdrowia mieszkańców oczekujących na załatwienie sprawy jak i pracowników urzędu.

 W Biurze Dowodów Osobistych (parter Urzędu Miasta) od jutra tj. 10 listopada znowu w pełnym zakresie możemy załatwić sprawy związane z wydaniem dowodu osobistego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu: 32 755 06 16 lub 32 755 06 32

Również od jutra, 10 listopada, wznawia pracę, ale w ograniczonym zakresie Urząd Stanu Cywilnego. Załatwione są wyłącznie sprawy dotyczące rejestracji urodzeń i zgonów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu załatwienia sprawy.  Termin należy umówić dzwoniąc pod numer telefonu: 32 755 06 20.

W związku ze stanem epidemii zalecamy ograniczenie bezpośredniego kontaktu z pracownikami urzędu tylko do przypadków wymagających osobistego stawiennictwa przy załatwianiu sprawy. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do załatwiania spraw w Urzędzie Miasta w Raciborzu za pośrednictwem platformy ePUAP, SEKAP, telefonicznie lub e-mailowo. Ograniczmy kontakty osobiste do minimum.

Dowiedz się jak załatwić swoją sprawę w Urzędzie Miasta bez wychodzenia z domu tutaj.

Wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych do wszystkich jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Urząd Miasta/Wydziały Urzędu (https://www.bipraciborz.pl/bip/zawartosc/html/podglad-typ-77471)

 Interesanci zobowiązani są do przestrzegania niezbędnych zasad bezpieczeństwa tj.:
    1) zachowania odpowiednich, bezpiecznych odległości,
    2) zdezynfekowania rąk po wejściu do budynku,
    3) zakrywania ust i nosa,
    4) dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa, niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów na terenie budynku).

Zachęcamy do załatwiania spraw i zgłoszeń przez Internet korzystając z Elektronicznego Systemu Informacji Miejskiej ESIM, elektronicznej skrzynki podawczej na Platformie ePUAP lub Platformie SEKAP.
Ze sposobem korzystania z usług elektronicznych można zapoznać się poprzez informacje zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce e-Urząd/załatwianie spraw w Urzędzie (https://www.bipraciborz.pl/bipkod/11817867).
Instrukcja zgłoszeń poprzez ESIM dostępna pod adresem:
https://www.raciborz.pl/dla_mieszkancow/aktualnosci_dla_mieszkancow/Zgloszenie-publiczne-w-systemie-ESIM-instrukcja-krok-po-kroku/idn:813

Powyższe działania zostały podjęte w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców.

W razie pytań lub wątpliwości polecamy kontakt z Urzędem Miasta poprzez:
telefon: 32 75 50 600 (centrala telefoniczna)
pocztę: ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz
pocztę elektroniczną:

urząd stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego informuje, że z uwagi na ujawnione zakażenia COVID-19 i dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną do odwołania Urząd Stanu Cywilnego nie prowadzi bezpośredniej obsługi stron.

Realizowana jest tylko rejestracja zgonów, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu załatwienia sprawy. Telefon: 32 755 06 20.  

Straż Miejska 

od poniedziałku do soboty: godz. 7.00 - 22.00 

Miejski Konserwator Zabytków

Urząd Miasta Racibórz - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

 • Poniedziałek: 8:30-15:30
 • Wtorek: 8:30-15:30
 • Środa: 8:30-17:30
 • Czwartek: 8:30-15:30
 • Piątek: 8:30-13:30

SMS O ZAGROŻENIACH

Rejestracja w systemie SMS o treści: bazameteo na numer +48503340503

Dezaktywacja usługi SMS o treści: bazameteo na numer +48503340503

Koszt aktywacji i dezaktywacji to jednorazowa opłata za wysłany SMS, naliczana zgodnie ze stawkami operatora Twojej sieci.

SMS O WYDARZENIACH KULTURALNYCH

Rejestracja w systemie SMS o treści: bazakultura na numer +48503340503

Dezaktywacja usługi SMS o treści: bazakultura na numer +48503340503

Koszt aktywacji i dezaktywacji to jednorazowa opłata za wysłany SMS, naliczana zgodnie ze stawkami operatora Twojej sieci.

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H