Projekty i inwestycje unijne
 • Język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Monitoring wizyjny Urzędu

Monitoring wizyjny Urzędu

Informujemy, że Urząd Miasta Racibórz, w celu ochrony mienia i osób przebywających na terenie Urzędu posiada wewnętrzny system Monitoringu Wizyjnego

Obszar objęty monitoringiem wizyjnym obejmuje wewnętrzne pomieszczenia Urzędu, drzwi wejściowe oraz parking wewnętrzny, przeanalizowane pod kątem poszanowania prywatności pracowników i petentów Urzędu. Monitoring wizyjny funkcjonuje całodobowo, a rejestracja zlokalizowana jest w siedzibie Straży Miejskiej dla budynku Urzędu Miasta i siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego dla tego budynku.

Punkty kamerowe rozmieszczone są w następujących miejscach na terenie budynku Urzędu Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego:

 1. Punkt Kamerowy PK 1 – kamera zamontowana jest w bramie przejazdowej przy głównym wejściu do budynku Urzędu Miasta. Zasięg kamery obejmuje wejście do budynku Urzędu Miasta od strony ulicy Króla Stefana Batorego 6.
 2. Punkt Kamerowy PK 2 – kamera zamontowana jest w bramie przejazdowej przy głównym wejściu do budynku Urzędu Miasta. Zasięg kamery obejmuje wnętrze bramy przejazdowej.
 3. Punkt Kamerowy PK 3 – kamera zlokalizowana jest w Biurze Obsługi Interesanta obok głównej tablicy informacyjnej. Zasięg kamery obejmuje wejście do budynku z częścią holu przy wejściu do budynku.
 4. Punkt Kamerowy PK 4 – kamera zamontowana jest na parterze budynku Urzędu Miasta od strony Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Zasięg kamery obejmuje schody na głównej klatce schodowej prowadzące na poziom ½ piętra.
 5. Punkt Kamerowy PK 5 – kamera zamontowana jest obok drzwi wyjściowych z budynku Urzędu Miasta. Zasięg kamery obejmuje schody na środkowej klatce schodowej prowadzące na poziom parteru.
 6. Punkt Kamerowy PK 6 – kamera zamontowana jest na parterze naprzeciw głównej rozdzielni prądu. Zasięg kamery obejmuje schody wyjściowe z budynku na klatce środkowej i oraz rozdzielni prądu.
 7. Punkt Kamerowy PK 7 – kamera zamontowana jest na parterze obok wejścia do wc dla osób niepełnosprawnych. Zasięg kamery obejmuje część korytarza parteru od strony windy.
 8. Punkt Kamerowy PK 8 – kamera zamontowana jest na korytarzu na III piętrze obok pokoju nr 307. Zasięg kamery obejmuje część korytarza III piętra w kierunku wyjścia na główną klatkę schodową.
 9. Punkt Kamerowy PK 9 – kamera zamontowana jest w kasie Urzędu, na parterze, na ścianie przy oknie w pomieszczeniu nr 13. Zasięg kamery obejmuje wejście do pomieszczenia kasy.
 10. Punkt Kamerowy PK 10 – kamera zlokalizowana jest w kasa Urzędu na I piętrze, na ścianie przy oknie w pomieszczeniu nr 116. Zasięg kamery obejmuje wejście do pomieszczenia kasy.
 11. Punkt Kamerowy PK 11 – kamera zlokalizowana jest na ścianie budynku Urzędu Miasta od strony parkingu wewnętrznego. Zasięg kamery obejmuje część parkingu wewnętrznego od strony ul. Czekoladowej – Podwale.
 12. Punkt Kamerowy PK 12 – kamera zlokalizowana jest na ścianie budynku garażu od strony ul. Czekoladowej i Podwale. Zasięg kamery obejmuje część parkingu wewnętrznego od strony ul. Czekoladowej - Podwale od strony szlabanu wjazd/wyjazd.
 13. Punkt Kamerowy PK 13 – kamera zlokalizowana jest na ścianie budynku garażu od strony ul. Czekoladowej i Podwale. Zasięg kamery obejmuje część parkingu wewnętrznego w stronę szlabanu – ul. Czekoladowa – Podwale wjazd/wyjazd.
 14. Punkt Kamerowy PK 14 – kamera zlokalizowana jest na ścianie budynku Urzędu Miasta od strony parkingu wewnętrznego przy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej. Zasięg kamery obejmuje część parkingu wewnętrznego w stronę szlabanu – ul. Środkowa w stronę Miejskiego Zarządu Budynków, wejście do budynku i wjazd do bramy przejazdowej Urzędu Miasta.
 15. Punkt Kamerowy PK 15, – kamera zlokalizowana jest na rogu budynku Urzędu Miasta, na ścianie szczytowej i frontowej od strony parkingu wewnętrznego przy Miejskim Zarządzie Budynków i od ul. Króla Stefana Batorego 6. Zasięg kamer obejmuje część ul. Króla Stefana Batorego wzdłuż chodnika budynku Urzędu Miasta oraz parking dla gości Prezydenta Miasta.
 16. Punkt Kamerowy PK 16 – kamera zlokalizowana jest na rogu budynku Urzędu Miasta, na ścianie szczytowej i frontowej od strony parkingu przy ul. Podwale i od strony ul. Króla Stefana Batorego. Zasięg kamer obejmuje część parkingu zewnętrznego i ul. Podwale oraz część ul. Króla Stefana Batorego wzdłuż chodnika budynku Urzędu Miasta.
 17. Punkt Kamerowy PK 17 – kamera zlokalizowana jest na środkowej klatce schodowej III piętra – spocznik, ściana naprzeciw rozdzielni prądu z paneli fotowoltaicznych. Zasięg kamer obejmuje część spocznika III piętra oraz rozdzielnię prądu z paneli fotowoltaicznych.
 18. Punkt Kamerowy PK 18 – kamera zlokalizowana jest na korytarzu III piętra, część korytarza III piętra obok Wydziału Spraw Społecznych w stronę windy. Zasięg kamer obejmuje część korytarza III piętra w stronę windy przy środkowej klatce schodowej.
 19. Punkt Kamerowy PK 19 – kamera zlokalizowana jest przy środkowym wyjściu z budynku Urzędu Miasta od strony ul. Króla Stefana Batorego. Zasięg kamer obejmuje część chodnika w stronę lokalu gastronomicznego i miejsc parkingowych dla gości Prezydenta Miasta.
 20. Punkt Kamerowy PK 20 – kamera zlokalizowana jest przy środkowym wyjściu z budynku Urzędu Miasta od strony ul. Króla Stefana Batorego. Zasięg kamer obejmuje część chodnika w stronę ul. Podwale i dojścia do Komendy Straży Miejskiej.
 21. Punkt Kamerowy PK 21 – kamera zlokalizowana jest na ścianie budynku Urzędu Miasta od strony parkingu wewnętrznego. Zasięg kamer obejmuje część parkingu w stronę jednostek zewnętrznych klimatyzacji.
 22. Punkt Kamerowy PK 22 – kamera zlokalizowana jest na ścianie budynku Urzędu Miasta od strony parkingu wewnętrznego. Zasięg kamer obejmuje część parkingu w stronę jednostek zewnętrznych klimatyzacji.
 23. Punkt Kamerowy PK 23 – kamera zlokalizowana jest na korytarzu, na poziomie parteru budynku Urzędu Stanu Cywilnego. Zasięg kamer obejmuje część korytarza na poziomie parteru oraz na stanowisko kasowe zlokalizowane w pomieszczeniu po prawej stronie korytarza od wejścia.
 24. Punkt Kamerowy PK 24 – kamera zlokalizowana jest na ścianie budynku Urzędu Stanu Cywilnego po lewej stronie od wejścia obok okna z pomieszczenia na poziomie parteru. Zasięg kamer obejmuje wejście do budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Wileńskiej 7.
 25. Punkt Kamerowy PK 25 – kamera zlokalizowana jest po lewej stronie elewacji budynku Urzędu Stanu Cywilnego od ul. Wileńskiej. Zasięg kamer obejmuje część chodnika wzdłuż ogrodzenia budynku Urzędu Stanu Cywilnego oraz część skweru przy ul. Wileńskiej.
 26. Punkt Kamerowy PK 26 – kamera zlokalizowana jest po lewej stronie bocznej elewacji budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy oknach Sali Ślubów. Zasięg kamer obejmuje część parkingu wewnętrznego oraz część parkingu zewnętrznego.
 27. Punkt Kamerowy PK 27 – kamera zlokalizowana jest po prawej stronie elewacji budynku Urzędu Stanu Cywilnego od strony parkingu wewnętrznego. Zasięg kamer obejmuje część parkingu wewnętrznego oraz część parkingu zewnętrznego.
do góry