Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

System oznaczeń

System nazw jednostek urzędu miasta oraz miejskich placówek i spółek

Nazwy tworzone są jako dopisek, po prawej stronie głównego napisu, w dwóch formach:

  • Kiedy nazwa posiada swój skrót lub nazwę potoczną, dopisek może być wykreślony tym samym stopniem, na głównej linii pisma.
  • Oficjalne, dłuższe nazwy stanowią dopisek o mniejszym stopniu pisma, łamane do dwóch lub maksymalnie trzech wierszy. Dolny wiersz zawsze równany jest do głównej linii pisma (01) napisu Racibórz. Górny wiersz, jeśli dopisek posiada 3 wiersze, równany jest do średniej linii pisma (02) napisu Racibórz.
  • Załącznik zawiera przykładowe wzory oznaczeń, które mogą być wykorzystywane przez dane podmioty. Inne formy pisowni/znakowania podlegają weryfikacji i akceptacji
    koordynatora, którym jest Wydział Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu.

 

do góry