Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Badania zabytkowego spichlerza

2021-07-30

Spichlerz chłopski w Sudole (znajdujący się przy ul. Czynu Społecznego 14 w Raciborzu), datowany przez konserwatorów zabytków na podstawie przekazów ustnych i historii miejscowości na I poł XIX w. został przebadany metodą dendrochronologiczną w celu dokładnego określenia czasu jego pochodzenia.

Dendrochronologia to nauka, która pozwala na określenie czasu powstania np. budynku na podstawie określenia daty ścięcia drzewa, które zostało użyte jako budulec danego obiektu. Najczęściej do datowania używa się próbek z więźby dachu. W przypadku naszego spichlerza, który został zbudowany w konstrukcji murowano-drewnianej, zbadać można także drewno zrębu na poziomie II kondygnacji.

Wykonania badań spichlerza podjął się prof. dr hab. inż. Marek Krąpiec. Pierwsze próbki otrzymał już w 2020 r. Zostały one pobrane z remontowanej wówczas więźby dachu. Badanie kilku próbek jednoznacznie wykazało datę ścięcia drewna na 1718 r.(!) Wskazuje to na czas powstania budynku o ponad wiek wcześniej, niż do tej pory sądzono. Możliwe jest jednak, że do budowy obiektu wtórnie użyto bali z innego, starszego budynku. Żeby potwierdzić wyniki profesor 12 lipca 2021 r. odwiedził obiekt i dokonał dodatkowych badań - tym razem drewna zrębu. Po analizie zebranego materiału będzie można z większą pewnością określić czas powstania spichlerza.

W badaniach 12 lipca wzięły udział dwie studentki Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (w ramach praktyk studenckich) oraz Miejska Konserwator Zabytków w Raciborzu.

do góry