• Język migowy
  • BIP

Cztery nowe serca na nakrętki

2021-10-14
 

Miasto Racibórz we współpracy ze szkołami podjęło wspólną inicjatywę postawienia czterech serc na nakrętki na terenie placówek. Stosowne porozumienie zostało zawarte między Prezydentem Miasta Racibórz, a dyrektorami czterech raciborskich szkół podstawowych.

Akcja ta ma na celu zaktywizować młodzież w działaniach na rzecz pomocy innym, a także wskazać potrzebę współdziałania dla osiągnięcia szlachetnego celu. Inicjatywa ta to również dobra okazja, aby uświadomić młodych Raciborzan jak ważne jest powtórne wykorzystywanie surowców oraz segregacja produkowanych przez nas odpadów.

Prezydent Miasta pozostając otwarty na współpracę z różnymi tego typu inicjatywami spotkał się z przedstawicielem stowarzyszenia Andrzejem Poznakowskim, którego nakrętkowe serce w ostatnim czasie stało w centrum Raciborza. Włodarz miasta wskazał pięć nowych lokalizacji poza granicami ochrony konserwatorskiej. Stowarzyszenie nie wyraziło zainteresowania lokalizacjami wskazanymi przez Miasto.

Aktualnie nakrętkowe serca zostaną postawione na terenach szkół: SP 1, SP 4, SP 13  i SP 15.

Jeśli akcja będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem to pozostałe szkoły zostaną wyposażone w takie nakrętkowe serca. Będą one ogólnodostępne - nie tylko dzieci i młodzież szkolna, ale także okoliczni mieszkańcy będą mogli przynosić zakrętki.

do góry