Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Gospodarcze podsumowanie roku 2020

Gospodarcze podsumowanie roku 2020

2020-12-31

Podsumowanie roku 2020

Czym żył gospodarczo Racibórz w 2020 roku? Co działo się w mieście? Jakie inwestycje zostały zrealizowane i co przed nami? Zapraszamy do lektury.

Wysoko w rankingu

Ogółem w 2020 r. pozyskano i realizowano projekty ze środków unijnych i budżetu państwa w kwocie ok. 40 mln zł. Ten rok to czas wielu zrealizowanych zadań. Oddaliśmy 48 nowych mieszkań w budynku przy ul.Łąkowej, budowa drugiego budynku nadal trwa. W ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji wymieniliśmy 160 kotłów na ekologiczne źródła ciepła. Zakończyliśmy budowę i oddaliśmy do użytku Ogródek Jordanowski – miejsce tętniące życiem niezależnie od pory dnia, czy roku. Zakończyliśmy rewitalizację budynków po starej komendzie policji. Zrealizowaliśmy termomodernizację hali gimnastycznej w Markowicach oraz kilku miejskich kamienic i przygotowaliśmy dokumentacje projektowe dla kilkudziesięciu kolejnych. Doświetliliśmy kilkanaście przejść dla pieszych. Z początkiem roku dostosowano działanie strefy płatnego parkowania do standardów XXI wieku poprzez wdrożenie systemu opartego o parkomaty. Racibórz awansował na trzecią najlepszą gminę w województwie śląskim wg. rankingu Rzeczypospolitej. Kryteria oceny Rankingu Samorządów 2020 to około 50 wskaźników, w czterech filarach: trwałość ekonomiczno-społeczna, trwałość społeczna, trwałość środowiskowa oraz jakość zarządzania.

Tereny dla inwestorów

Miasto Racibórz kończy rok 2020 wielkim sukcesem sprzedaży wszystkich terenów inwestycyjnych przy ul. 1 Maja. W nieruchomości o łącznej powierzchni 9,6 ha z dostępem do sieci infrastruktury technicznej zainwestowało siedem firm. Ostatnie działki po byłej cukrowni nabyli: Zakład Masarski SEGET p. j. za 1 316 469 zł oraz firma DK GLASS Kłosek Damian za 948 822 zł . Dodatkowo sprzedano działkę przy ul. Gospodarczej przedsiębiorstwu KAMAN s.c. za 128 412 zł brutto. Tym samym w strefie gospodarczej na Ostrogu  do sprzedaży zostały już tylko 3 nieruchomości. Strefa małego inwestora przy ul. Bartka Lasoty została zagospodarowana w większości przez lokalne firmy. W planach jest jej rozbudowa. Sukcesem zakończyła się ponadto sprzedaż nieruchomości przy ul. Lwowskiej. Powstanie tam nowe przedszkole integracyjne. Nieruchomość o powierzchni 0,1257 ha wraz z trzykondygnacyjnym budynkiem (1932,95 m2) nabyła Spółka cywilna KASK z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za 1 515 000 zł.

Działki pod zabudowę jednorodzinną

Chcąc zatrzymać mieszkańców i zaoferować im atrakcyjne tereny pod budowę swoich wymarzonych domów miasto przygotowało w tym roku działki budowlane położone w dzielnicy Ocice przy ul. Koszalińskiej. Sprzedano 18 działek za kwotę blisko 3 mln zł.  Trwają przygotowania do planowanej w 2021 roku sprzedaży kolejnych 35 parceli, tym razem wzdłuż ul. Greckiej (równoległa do ul. Chorwackiej).

Miliony z RFIL-u

Racibórz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskał już ponad 10 mln zł. W pierwszym naborze otrzymaliśmy prawie 4,5 mln zł, w kolejnym 6 mln zł. Środki te już są wydatkowane na inwestycje realizowane przez Miasto, jako wkład własny do przedsięwzięć finansowanych ze źródeł zewnętrznych: w tym inwestycji drogowych, termomodernizacji budynków komunalnych, czy budowy windy zewnętrznej.

Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe

W połowie tego roku – 30 czerwca zakończona została budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na Odrze. To obecnie największy obiekt hydrotechniczny w Polsce. Jego zadaniem jest zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej dla 2,5 mln mieszkańców, aż w trzech województwach: śląskim, opolskim i dolnośląskim. Zbiornik w tym roku miał już okazję przejść „test bojowy”. 14 października podjęto decyzję o rozpoczęciu procesu piętrzenia wody. Powodem decyzji było zwiększone ryzyko powodziowe na terenach położonych poniżej zbiornika.

Dzieje się na drogach

Mijający rok to czas inwestycji drogowych. Racibórz stał się kluczowym miastem na mapie takich przedsięwzięć w województwie Śląskim. W tym roku mogliśmy obserwować postępy przy budowie blisko 8 kilometrowego odcinka drogi Racibórz-Pszczyna będącej częścią wschodniej obwodnicy miasta. Wykonawcą jest firma STRABAG Infrastruktura Południe. W ramach zadania zakończono już m. in.  betonowanie wszystkich przęseł nowego mostu na Odrze. Kluczową inwestycją realizowaną w mieście była w tym roku także budowa ronda przy Mechaniku. Wartość inwestycji wraz z modernizacją części ulicy Bosackiej to 11, 6 mln zł. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. W grudniu spłynęły do Raciborza kolejne dobre wiadomości. Przebudowa ulic Bema oraz Cecylii i Marii Rodziewiczówny zostały ujęte na liście zadań rekomendowanych przez wojewodę do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.  Oczekujemy na zatwierdzenie listy przez premiera Mateusza Morawieckiego. Wartość całkowita tych inwestycji to ponad 9 mln zł, a dofinansowanie wyniesie 4 i pół miliona złotych. Zadania planowane są do realizacji w latach 2021-2022 roku. W 2020 roku przy wsparciu funduszu zrealizowaliśmy budowę ul. Chorwackiej i przebudowę ul. Czarnieckiego. W trakcie jest przebudowa ul. Bojanowskiej oraz łącznik ul. Anny i Starowiejskiej. Łączna wartość tych zadań to ponad 4 mln zł. W sumie w 2020 roku na inwestycje drogowe wydatkowaliśmy prawie 6 milionów złotych, a jeśli dodać do tego wartość zadań realizowanych na drogach wojewódzkich ( DW 935, rondo, RDRP)  to otrzymamy kwotę 370 milionów złotych.


Pandemia…

Rok 2020 to również pandemia koronawirusa COVID – 19, która stała się nie tylko zagrożeniem dla zdrowia i życia, ale silnie uderzyła w gospodarkę. Miasto w związku z nowo zaistniałą sytuacją podjęło działania wspierające lokalnych przedsiębiorców. M.in. obniżono czynsze dla przedsiębiorców w lokalach miejskich do 1 zł netto za lokal za miesiąc kwiecień i maj, zawieszono pobieranie opłat w strefie płatnego parkowania (do 11 maja 2020 r.), zmieniono termin płatności opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i opłaty przekształceniowej na 30 czerwca 2020 r. Istnieje także możliwość rozłożenia na raty ww. opłat (na wniosek) oraz należności z tytułu dzierżawy nieruchomości nierolnych. Przedsiębiorcy mają możliwość złożenia wniosku o udzielenie ulgi (umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty) w zakresie podatków m.in. od nieruchomości, od posiadania środków transportowych oraz obniżono do 0,10 zł/m2 stawkę opłaty za zajęcie pasa drogowego pod lokalizację ogródków gastronomicznych. Utworzyliśmy podstronę na miejskim portalu www.raciborz.pl  pn. MiastoCOVIDziBiznes z dostępnymi drukami  wniosków oraz innych instytucji tj. ZUS, PUP, a także wszelkimi informacjami dla przedsiębiorców odnośnie tzw. tarczy antykryzysowej. Powstała także nowa grupa na Facebooku „Raciborscy Przedsiębiorcy”, na której rozpoczęto projekt promujący miejscowy biznes w ramach kampanii #SRC47400: # kupujteraz oraz #kupujwraciborzu.

Z nadzieją w przyszłość

Z końcem roku 2020 Miasto ruszyło z pracami nad nową Strategią Rozwoju Raciborza oraz Programem Wspierania Przedsiębiorczości. Dla Miasta to kluczowe dokumenty, które powinny wyznaczyć  cele, wizję oraz strategiczne i operacyjne kierunki działań, w tym przede wszystkim w sferze rozwoju gospodarczego i planowania przestrzennego.

do góry