Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Miasto pomogło rozwiązać problem z parkowaniem na (..)

Miasto pomogło rozwiązać problem z parkowaniem na Katowickiej

2020-10-26
Mieszkańcy osiedla przy ul. Katowickiej mają nowe miejsca parkingowe.
Mieszkańcy osiedla przy ul. Katowickiej mają nowe miejsca parkingowe.

Dobiega końca długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja polegająca na budowie zatoki parkingowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Katowickiej. Jest to realizacja zadania, które znalazło się w tegorocznym budżecie miasta przedłożonym Radzie przez prezydenta Dariusza Polowego. W efekcie powstało 30 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych. Realizacja inwestycji poprzedzona była negocjacjami prowadzonymi przez miasto z właścicielem terenu, na którym możliwe było ulokowanie parkingu. Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego jest firma Brukarstwo TRACK Jerzy Wyrobek z Raciborza. Wartość zadania to niecałe 133 tysiące złotych.  

Gmina od kilku lat otrzymywała sygnały o problemach komunikacyjnych wewnątrz osiedla mieszkaniowego przy ul. Katowickiej, gdzie jedyna droga o szerokości 3,5 – 4 m zastawiana jest parkującymi samochodami. Przy tak dużej intensywności zabudowy jest to zjawisko niebezpieczne. Problematyczny jest dojazd służb ratunkowych drogą zwykle zablokowaną zaparkowanymi tam pojazdami. Do drogi przylega 11-klatkowy budynek o dwunastu kondygnacjach. Łącznie mieści się w nim ok. 360 mieszkań, przy czym 6 klatek – tj. ok. 160 lokali zajmują wspólnoty mieszkaniowe z udziałem gminy. Właścicielem nieruchomości przyległej do budynku wielomieszkaniowego, przy wykorzystaniu której można było rozwiązać ten problem, nie jest gmina, a Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalami  DOM. Ściślej: właścicielem terenu o pow. 0,5604 ha jest Skarb Państwa  w użytkowaniu wieczystym na rzecz  PGL DOM.

Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo mieszkańców Raciborza i chęć rozwiązania problemu, miasto prowadziło negocjacje z PGL DOM w celu wypracowania rozwiązania. W grudniu ubiegłego roku prezydent miasta Racibórz odstąpił od trwałego pozyskania terenu i podjął decyzję o przejęciu niezbędnej działki (pasu zieleni wzdłuż zabudowy wielomieszkaniowej przy ulicy Katowickiej 11-19) na podstawie umowy użyczenia.

Zadanie zrealizowano w formule zaprojektuj i wybuduj. Mimo, iż termin realizacji zadania mija z końcem listopada, wyłoniony w przetargu wykonawca budowy zatoki z 30-toma miejscami parkingowymi zgłosił już gotowość do odbioru wykonanych robót. Dodatkowo wykonano przebudowę oświetlenia na tym odcinku ulicy Katowickiej.

Dzięki realizacji zadania problem z parkowaniem pojazdów na osiedlu częściowo został rozwiązany. To jednak nie koniec planowanych inwestycji na tym terenie. Miasto planuje w przyszłym roku w porozumieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Nowoczesna” wykonanie modernizacji nawierzchni ulicy Katowickiej (każdy na swoim odcinku). Spółdzielnia, która zarządza pozostałymi klatkami bloku przy ul. Katowickiej ma w planach utworzenie około 40 miejsc parkingowych oraz poszerzenie zjazdu z ul. Ocickiej w głąb osiedla celem wydzielenia drogi przeciwpożarowej zabezpieczającej dostęp służb ratowniczych do budynków wysokościowych przy ul. Katowickiej 11-27 i 1-9, które oprócz wspomnianej Spółdzielni należą do PGL Dom oraz Wspólnot Mieszkaniowych.

do góry