Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Mobilny Subregion – Konsultacje społeczne

Mobilny Subregion – Konsultacje społeczne

2023-11-09

Rozpoczęły się konsultacje „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko. Z jego treścią można zapoznać się na stronie www.subregion.pl/mobilnosc w zakładce „Konsultacje społeczne”.

Obecny etap jest ostatnim z trzech, które odbywają się w ramach powstawania Planu. W pierwszym etapie badany był aktualny stan systemu transportowego w Subregionie Zachodnim. Drugi etap służył poznaniu opinii mieszkańców, a także propozycji wobec zaproponowanych rozwiązań, które przewidziane były we wstępnej wersji dokumentu. Teraz zaprezentowany zostanie gotowy projekt dokumentu, który jest wynikiem m.in. współpracy z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, czy lokalnymi samorządami.

Dokument porusza kwestie rozwoju mobilności w obszarze gmin i miast położonych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego  Wyznacza on kierunki rozwoju transportu w regionie, tak aby był on zintegrowany i przyjazny dla środowiska przyczyniając się do poprawy atrakcyjności takich jego elementów jak: ruch pieszy, ruch rowerowy oraz transport publiczny.

Konsultacje społeczne mają charakter otwarty. 

Okres trwania: 3-27 listopada 2023 r.

Konsultacjom podlega: Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Odbędzie się jedno spotkanie w formule online w dniu 15 listopada 2023 r. i rozpocznie się o godzinie 17:00. 

Zapraszamy do aktywnego udziału m.in. środowiska społeczne, gospodarcze, naukowe, organizacje pozarządowe, przedstawicieli biznesu, klubów, szkół, inwestorów jak również mieszkańców Subregionu Zachodniego.

Uwagi  i wnioski do Planu można zgłaszać w następujący sposób:

– pisemnie lub ustnie w siedzibie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. Rudzka 13C, 44-200 Rybnik;

– pisemnie lub ustnie w trakcie spotkania  online w dniu 15 listopada 2023 r. w godzinach od 17:00 do 19:00. Platforma MS Team – link do spotkania

–wysyłając wiadomość na adres: mobilnosc@subregion.pl.

Uwagi i wnioski należy składać w terminie do 27 listopada 2023 r.

logo projektu

 

do góry