• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

2023-10-11

Katowice, 10-10-2023
IFXIII.747.58.2023

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49, art. 49a w związku z art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) Wojewoda Śląski podaje do publicznej wiadomości, że zostały wniesione odwołania do Ministra Rozwoju
i Technologii w Warszawie od decyzji Wojewody Śląskiego nr 84/2023/WNT/G z dnia 24 sierpnia 2023 r., znak sprawy: IFXIII.747.58. 2023 o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania odwiertów geologiczno-inżynierskich oraz wykonania badań geologicznych, tj. poboru próbek gruntu/wód gruntowych oraz pomiaru zwierciadła wód gruntowych w wykonanych otworach dla realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN300 relacji Radlin-Racibórz PN 1,6 Mpa”.

Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Joanna Lanczek
Kierownik Oddziału ds. Inwestycji Publicznych
w Wydziale Infrastruktury

do góry