• Język migowy
  • BIP

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

2022-10-13
 

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

Prezydent Miasta Racibórz informuje, że wpłynęła oferta Parafii pw. św. Mikołaja w Raciborzu na realizację zadania publicznego pt. ”Jesteśmy stąd - MY SOM STOND - kolędy Górnego Śląska – I etap”
z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uwagi do oferty należy składać w terminie do dnia 20.10.2022 r. w Urzędzie Miasta Racibórz przy
ul. Króla Stefana Batorego 6 w Biurze Obsługi Interesantów, w holu budynku lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@um.raciborz.pl. W przypadku nadesłania uwag pocztą tradycyjną, o terminowości złożenia formularza decyduje data wpływu do Urzędu.

Poniżej znajduje się oferta podmiotu.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2022-10-13 skan oferty.pdf
ilość pobrań: 143
skan oferty.pdf 837.95KB zobacz

do góry