Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Pierwsze urodziny SOWY

2022-12-17
© https://www.raciborz.pl/
© https://www.raciborz.pl/

Minął rok odkąd otwarta została Strefa Odkrywania Wyobraźni i Aktywności w Raciborzu. Z tej okazji przygotowane zostały liczne warsztaty i konkursy. Oczywiście można było również korzystać z eksponatów i zadań w Majserni.

Uroczystość rozpoczęła Agnieszka Domasik - kierownik Działu Innowacji Muzeum w Raciborzu, który koordynuje inicjatywę SOWA. W pierwszych słowach przywitała przybyłych gości, a następnie podsumowała miniy rok.

- Nasza placówka jako jedna z dwóch pilotażowo otwartych SÓW w Polsce, była zobligowana do tego, żeby samodzielnie wypracować sobie model, według którego chce działać. Nie mieliśmy wzorców, z których moglibyśmy czerpać doświadczenie. Zadanie o tyle trudniejsze, że to MY mieliśmy stać się takim wzorcem dla innych powstających małych centrów nauki - podkreślała A. Domasik

Poza podstawową ofertą SOWA organizowała liczne wydarzenia. Największym z nich był z pewnością „Festiwal Odkrywców”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także inne imprezy, tj. „Noc w SOWIE”, „Noc pod gwiazdami”, „Kosmiczne wakacje z SOWĄ” czy zajęcia w ferie podczas akcji „Zima w mieście”. Oferta SOWY została poszerzona o cykl pn. „Warsztaty Familijne” dedykowane duetom dorosły+dziecko. Placówka angażowała się także w wydarzenia miejskie, np. Warsztaty dużej formy podczas „Otwarcia bulwarów”, „Karaiby na niby” na basenie Obora, czy w ostatnim czasie projekt „Otulony Racibórz”, realizowany wspólnie z Arboretum Bramy Morawskiej i Warsztatem Terapii Zajęciowej.

Następnie głos zabrał prezydent Dariusz Polowy. W swojej wypowiedzi wskazał trzy aspekty, które wyróżniają SOWĘ.

- Po pierwsze: promuje ona ideę uczenia się opartą na samodzielnym poszukiwaniu i odkrywaniu. Metoda ta umożliwia lepsze przyswajanie wiedzy, bo jeśli samemu się dojdzie do odkrycia jakiegoś prawidła, zachodzącego w naszym świecie, to z pewnością na dłużej ta wiedza z nami zostanie. Po drugie: Racibórz został wytypowany do programu tworzenia Małych Centrów Nauki pilotażowo. To oznacza, że zostaliśmy obdarzeni zaufaniem ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki i tego zaufania nie zawiedliśmy, co mocno wybrzmiało podczas odbywającego się niedawno kongresu, organizowanego w Centrum Nauki Kopernik. Po trzecie: SOWA jest świetnym przykładem tego, że inwestowanie w oświatę i edukację przynosi wymierne korzyści. Warto w tym miejscu nadmienić, że SOWA jest ważną ale nie jedyną inwestycją w raciborską oświatę. - wymieniał włodarz.

Na koniec głos zabrał Romuald Turakiewicz - dyrektor Muzeum w Raciborzu, któremu SOWA podlega. Dyrektor podziękował wszystkim pracownicom, za ich zaangażowanie i serce włożone w tworzenie oferty strefy odkrywania. Zapewnił, że w dalszym ciągu będzie pracował nad tym, by SOWA działała jak najlepiej.

Po zakończeniu przemówień przyszedł czas na tort, a później przybyli goście wzięli udział w zabawach i warsztatch przygotowanych przez partnerów. Swoje stoiska przygotowali: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, Arboretum Bramy Morawskiej, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Koło Naukowe Pedagogów.

Finałem imprezy był pokaz chemiczny przygotowany przez uczniów CKZiU nr 1

 

do góry