• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Prezydent Dariusz Polowy i senator Ewa Gawęda wizytowali (..)

Prezydent Dariusz Polowy i senator Ewa Gawęda wizytowali Dzienny Dom Pomocy Społecznej

2021-10-18
 
 

Włodarz miasta - Dariusz Polowy w towarzystwie senator Ewy Gawędy wizytował w piątek (15.10.) Dzienny Dom Pomocy Społecznej, który zastąpił byłą siedzibę Komendy Powiatowej Policji przy Placu Wolności.

Prezydent razem z panią senator mogli zobaczyć jak czas spędzają mieszkańcy DDPS-u, w jakich warunkach mieszkają, a nawet zaśpiewali wspólnie piosenkę.

W piątkowym spotkaniu pana prezydenta i pani senator, uczestniczyli: zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu Roksana Pytlik, kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej „przy Placu Wolności” Monika Frysztak, pracownik socjalny, opiekun mieszkań wspomaganych z kolei zajęcia z uczestnikami koordynowali opiekun animator oraz pielęgniarka.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej „przy Placu Wolności” funkcjonuje w dni robocze w godzinach 8.00-18.00 zapewniając 30 miejsc dziennego pobytu. Budynek jest zrewitalizowany i wyposażony w ramach projektu „Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji”.

• miejsce przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, przestrzeń bez barier;
• praca z każdym uczestnikiem odbywa się na zasadzie indywidualnie opracowanych planów pracy;
• jest miejscem zaspokojenia życiowych potrzeb;
• zapewnienie są usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne dzięki zatrudnieniu wykwalifikowanego personelu;
• w Dziennym Domu odbywają się zajęcia terapeutyczne, plastyczne, muzyczne, wspierające ruchowo, kulturalne, rekreacyjne, spotkania towarzyskie. Ma miejsce również pomoc we wzmacnianiu i rozwijaniu aktywności oraz samodzielności życiowej;
• uczestnikom udzielane poradnictwo, wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego;
• uczestnicy Dziennego Domu mają zapewnione ciepłe posiłki (obiad);

Udział w zajęciach organizowanych w Dziennym Domu wiąże się z zaakceptowaniem obowiązującego w nim regulaminu oraz akceptacją regulaminu projektu „Wsparcie organizacji usług społecznych”.
Uczestnik Dziennego Domu staje się jednocześnie uczestnikiem projektu. 
Liczba wspartych w projekcie miejsce świadczenia usług opiekuńczych – 30.
Liczba uczestników objętych wsparciem – 40 z czego 20 kobiet i 20 mężczyzn.

Na dzień 18 października br. w Dziennym Domu są wolne miejsca, zatem chętnych (spełniających wymagania projektowe) zapraszamy do składania dokumentów, które dostępne są na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej, w siedzibie Ośrodka oraz w Dziennym Domu „przy Placu Wolności”.

Mieszkania wspomagane
W ramach projektu twardego „Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji” stworzono 16 mieszkań wspomaganych – 4 mieszkania dwuosobowe oraz 12 mieszkań jednoosobowych. Każde mieszkanie zostało wyposażone w kuchenkę elektryczną, zlew, szafkę pod zlew z kolei wyposażenie łazienki w pełni dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Opłata za mieszkanie na zasadzie ryczałtu (płatność miesięczna). Pobyt w mieszkaniu odbywa się na podstawie umowy cywilno-prawnej, regulaminu mieszkań wspomaganych oraz założeń projektu miękkiego „Wsparcie organizacji usług społecznych”. Obecnie umowy z lokatorami spełniającymi wymagania formalne zawierane są na czas określony, tj. do dnia zakończenia realizacji projektu. Mieszkaniec mieszkania wspomaganego jest jednocześnie uczestnikiem projektu.

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych – 20.
Liczba uczestników objętych wsparciem – 20 z czego 10 kobiet i 10 mężczyzn.

Projekt „Wsparcie organizacji usług społecznych” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT.

Wydatki kwalifikowane projektu:  1 750 670,00
Wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 488 069,50
Wkład budżetu Państwa: 140 053,60
Wkład budżetu jednostek samorządu terytorialnego: 122 546,90
Realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu
Okres realizacji projektu: październik 2020 – 29 grudzień 2022

Po zakończeniu projektu rozpocznie się realizacja okresu trwałości projektu. 
Strona projektu: https://www.ops-raciborz.pl/aktualnosci/wsparcie-organizacji-uslug-spolecznych-1.html

Więcej zdjęć poniżej i na Facebooku https://www.facebook.com/MiastoRaciborz/posts/4675050872557188

 

do góry