Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Schronienie dla bezdomnych

2021-02-12
Budynek ogrzewalni. Tu każdy znajdzie schronienie w mroźną noc.
Budynek ogrzewalni. Tu każdy znajdzie schronienie w mroźną noc.

 

Zima w pełni. Na termometrach kilka stopni mrozu. Prognozy mówią o jeszcze niższych temperaturach. A te w połączeniu z brakiem dachu nad głową stanowią śmiertelne zagrożenie. Najczęściej ofiarami niskich temperatur padają ci, którzy są wokół nas, a których na co dzień nie widzimy. Bezdomni. Są też tacy, którzy nadużyli alkoholu lub po prostu zasłabli. Reagujmy, gdy widzimy osoby, którym może grozić niebezpieczeństwo śmierci z wychłodzenia. Telefon na Policję lub Straż Miejską powinien być odruchem bezwarunkowym.

Nie są sami. Pomocna dłoń OPS-u i funkcjonariuszy.

Pomoc osobom bezdomnym na terenie gminy Racibórz koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Przygotowania do zimy ruszają zawsze z wyprzedzeniem. Rodziny i osoby znajdujące się w trudnej życiowo sytuacji, objęte wsparciem OPS-u w te szczególnie trudne dla nich miesiące mogą liczyć m. in. na opał, czy zasiłki celowe na zakup ciepłej odzieży i obuwia. OPS pomaga także w finansowaniu awarii piecyków, trudno bowiem sobie wyobrazić przetrwanie zimy w nieogrzewanym mieszkaniu. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi także całodobową infolinię, pod którą przyjmowane są zgłoszenia dotyczące osób bezdomnych oraz realizuje wspólne działania ze strażnikami miejskimi i dzielnicowymi polegające na monitoringu miejsc, w których mogą przebywać osoby potrzebujące schronienia.

Strażnik i policjant na pierwszej linii ognia.

W Raciborzu poszukiwaniem miejsc, w których przebywają bezdomni, zajmują się straż miejska i policja. Funkcjonariusze w mroźne dni kontrolują pustostany, klatki schodowe, piwnice i altanki działkowe, gdzie najczęściej koczują osoby bezdomne. Wszystkie napotkane przez mundurowych osoby pozbawione dachu nad głową są informowane i zachęcane do korzystania z pomocy.


Dach nad głową.

Na terenie Raciborza działają następujące instytucje, w których osoby bezdomne mogą uzyskać bezpośrednią pomoc i schronienie:

  • Schronisko Dla Bezdomnych "Arka N" prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”,  ul. Wiejska 18 A w Raciborzu  tel.  32 415 51 69     
  • Ogrzewalnia prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza” działa 7 dni w tygodniu. Zlokalizowana jest przy ul. Wiejskiej 18a w Ocicach obok Schroniska dla Osób Bezdomnych.

Ważne telefony

Pomoc osobom bezdomnym na terenie gminy Racibórz koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Sienkiewicza 1, nr. tel. 32/415 2650, 32/419 0642, 32/419 0643, 32/415 1888

Poza godzinami pracy Ośrodka Pomocy Społecznej koordynator ds. pomocy osobom bezdomnym w Raciborzu
tel. 506 477 557

Bezpłatna infolinia o możliwościach pomocy osobom bezdomnym dla całego Województwa Śląskiego, nr całodobowy
tel.  987

W sytuacjach zagrożenia należy dzwonić po pomoc na numery alarmowe:
                       997 - POLICJA
                       986 - STRAŻ MIEJSKA
                       999 - POGOTOWIE RATUNKOWE
                       112 - SŁUŻBY RATOWNICZE

 

do góry