Strona główna Strategia Racibórz Program Wspierania Przedsiębiorczości do roku 2027+

 

TRWAJĄ prace nad nowym Programem Wspierania Przedsiębiorczości do roku 2027!

Pracami nad tym dokumentem kierować będzie Luk Palmen – doświadczony i ceniony ekspert w dziedzinie strategii rozwoju i zarządzania innowacjami. Termin obowiązywania dotychczasowego programu, który określał kierunki rozwoju gospodarczego miasta upłynął z końcem 2020 roku. Jego efekty to m. in. utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości, wdrożenie programu Lokale na start, wyodrębnienie terenów inwestycyjnych i ich sprzedaż, w tym pozyskanie inwestorów na tereny przy ul. Cecylii/Gospodarczej, 1 maja i Bartka Lasoty.
                                                                                                                                                                                          Luk Palmen pokieruje pracami nad
                                                                                                                                                                         Programem
Wspierania Przedsiębiorczości

W ramach prac analizie poddane zostaną m.in. najważniejsze wskaźniki gospodarcze, czynniki i bariery rozwoju miasta, a także potencjał:

  • terenów inwestycyjnych,
  • kadrowy,
  • sektora przedsiębiorców.

Zaplanowane zostaną działania istotne dla rozwoju gospodarki, w tym nakreślone zostaną koncepcje: promocji gospodarczej Raciborza, rozwoju specjalizacji gospodarczych miasta, a także wsparcia rozwoju lokalnego biznesu.

W ramach prac nad programem prowadzone będą badania ankietowe wśród różnych grup (m. in. firm, instytucji otoczenia biznesu, start-upów, studentów, samorządowców). Odbędą się także warsztaty projektowo-wdrożeniowe  oraz  konsultacje społeczne z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami władz miasta, osobami zaangażowanymi we wspieranie rozwoju. Termin realizacji i opracowania ostatecznej wersji Programu do przyjęcia przez Radę Miasta Racibórz to 15.12.2021 r.                                                                                                                
                         

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H