Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Strategia Racibórz/Program Wspierania Przedsiębiorczości do roku 2027+

Program Wspierania Przedsiębiorczości do roku 2027+

 

prace nad nowym Programem Wspierania Przedsiębiorczości do roku 2027+ Zostały zakończone!

Pracami nad Programem kierował Luk Palmen – doświadczony i ceniony ekspert w dziedzinie strategii rozwoju i zarządzania innowacjami. Przyjęty Uchwałą Rady Miasta Racibórz Program Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Racibórz do roku 2027+ to kontynuacja sprawdzonych działań realizowanych w minionych latach, jak również nowe inicjatywy stwarzające mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz inwestorom dobre warunki do prowadzenia biznesu w Raciborzu. Dokument stanowi jednocześnie diagnozę stanu lokalnej gospodarki oraz wskazuje kierunki rozwoju gospodarczego miasta w celu zwiększenia jego potencjału.                                                                                                                                                                                      Luk Palmen - kierujący pracami nad
                                                                                                                                                                          Programem
Wspierania Przedsiębiorczości

Jak przebiegały prace nad Programem Wspierania Przedsiębiorczości do roku 2027+?
W ramach prac nad dokumentem przeprowadzone zostały badania ankietowe wśród m.in. firm, szkół czy instytucji otoczenia biznesu. Odbyły się także warsztaty i spotkania projektowo-wdrożeniowe oraz konsultacje społeczne z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami władz miasta, osobami zaangażowanymi we wspieranie rozwoju gospodarczego. Zdefiniowano najważniejsze elementy przyszłej polityki gospodarczej miasta, na które składają się:

  • Dobre warunki do prowadzenia działalności usługowej i przemysłowej
  • Oferta edukacyjna dostosowana do lokalnego rynku pracy
  • Zdywersyfikowana struktura gospodarcza
  • Rozwinięte produkty turystyki krótkookresowej
  • Atrakcyjne warunki dla nowych form wykonania pracy zarobkowej przez mieszkańców obszaru funkcjonalnego.

Przeprowadzono ocenę wykonalności zidentyfikowanych rozwiązań – zarówno w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa, jak i do możliwości finansowych miasta. Program Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Racibórz do roku 2027+ powstawał równolegle ze Strategią Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2030 i jest tym samym jej pierwszym dokumentem operacyjnym.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi grafikami, odzwierciedlającymi prowadzone dyskusje podczas warsztatów branżowych oraz grafiką będącą podsumowaniem założeń Programu i Strategii

   

Poniżej zamieszczamy Program Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Racibórz do roku 2027+, a także Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych.

Dziękujemy wszystkim osobom, podmiotom i instytucjom zaangażowanym w proces opracowania przedmiotowego dokumentu!       

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Lokalne na start
pdf 2021-12-30 Program Wspierania Przedsiębiorczości do roku 2027+.pdf
ilość pobrań: 437
Program Wspierania Przedsiębiorczości do roku 2027+.pdf 823.24KB zobacz
do góry