Strona główna Strategia Racibórz Strategia Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2030

  Zostań strategiem! Stwórz z nami  Strategię Rozwoju Raciborza!

TRWAJĄ prace nad Strategią Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2030.

Dnia 7 grudnia w Urzędzie Miasta prezydent Dariusz Polowy podpisał umowę z firmą InnoCo sp. z o.o. reprezentowaną przez dr Marcina Barona na opracowanie tego strategicznego dokumentu. InnoCo to firma z wieloletnim doświadczeniem i dorobkiem w zakresie sporządzania dokumentów strategicznych. W procesie opracowania i konsultacji projektu strategii miasto współpracować będzie z partnerami społecznymi, gospodarczymi i naukowo-eksperckimi. Gotowy dokument powinien zostać poddany pod głosowanie Rady Miasta Racibórz z końcem 2021 roku.

Strategia Rozwoju miasta to kluczowy dokument, który powinien wyznaczać  cele, wizję oraz strategiczne i operacyjne kierunki na wielu płaszczyznach. Co bardzo istotne, strategia ma określać strukturę funkcjonalno - przestrzenną miasta i być punktem wyjścia do kształtowania polityki przestrzennej Raciborza i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Chodzi o to, aby uniknąć przypadkowości w działaniu, a podjęte decyzje dotyczące inwestycji, gospodarki, czy życia społecznego były ze sobą spójne i odpowiadały faktycznym potrzebom.

Zapraszamy do współpracy mieszkańców, reprezentantów różnych środowisk do prac nad tym kluczowym dla Miasta dokumentem! Konsultacje odbędą się w terminach i formach dogodnych dla podmiotów potencjalnie zainteresowanych ich tematem oraz dostosowane do sytuacji związanej z epidemią COVID-19. Prowadzone będą przez ekspertów zewnętrznych, a wszystkie materiały niezbędne do pełnego uczestnictwa w konsultacjach, zostaną udostępnione w formie elektronicznej. Informacje o przebiegu prac nad dokumentem będą dostępne na stronie internetowej Miasta Racibórz.                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Marcin Baron pokieruje pracami
                                                                                                                                                                                    nad Strategią Rozwoju
Miasta Racibórz

W dniu 25 listopada 2020 r. Rada Miasta Racibórz podjęła Uchwałę nr XXV/353/2020 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Prace nad Strategią są prowadzone na podstawie ww Uchwały.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H