• Język migowy
 • BIP
Strona główna/Informacje turystyczne/Foldery i przewodniki/Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej (..)

Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra

Obszar polsko-czeskiego pogranicza Bramy Morawskiej

Obszar polsko-czeskiego pogranicza Bramy Morawskiej, który obejmuje terytorialnie i kulturowo partnerów projektu tj. Miasto Racibórz i Gminę Krzyżanowice oraz Związek Miast i Gmin powiatu Karvina, zachwyca swoją różnorodnością kulturową, historyczną i językową oraz charakteryzuje się różnorodną ofertą turystyczną, która zawiera w sobie liczne propozycje dla turystów, mieszkańców i każdego kto chce zwiedzić i poznać obszar pogranicza.

Projekt „daje” turystom miejsca, w których wędrówka w dostępnej i przyjaznej dla każdego formie rowerowej staje się atrakcyjnie uzupełniona o obiekty pozwalające na odprężenie i chwilę spokoju podczas wypraw.

Przedmiotem projektu po stronie Miasta Racibórz jest: modernizacja istniejącej i budowa nowej  infrastruktury na terenie Kempingu Obora.

Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach Projektu:

 1. Zagospodarowanie terenu poprzez przebudowę i budowę głównego ciągu pieszo – jezdnego, ciągów pieszo – rowerowych oraz budowę placyków.
 2. Budowa wiaty rowerowej.
 3. Przebudowa kuchni letniej.
 4. Przebudowa infrastruktury technicznej wraz z modernizacją oświetlenia.
 5. Adaptacja istniejącego obiektu recepcji na stację rowerową.

Projekt jest tak skonstruowany aby odpowiedzieć na potrzeby czeskich turystów zwiedzających Polskę oraz polskich turystów zwiedzających Czechy.

Na Kempingu Obora turyści mogą zatrzymać się na dłużej i w swojej wędrówce z Czech do Polski zaplanować kolejny dzień zwiedzania Raciborza przed powrotem do Czech. Atrakcje jakie proponuje Racibórz to niewątpliwie malowniczo usytuowane trasy piesze i rowerowe, których przebieg poza walorami sportowymi dostarcza bogatej wiedzy historycznej, przyrodniczej i geograficznej. Co warte podkreślenia Racibórz leży na skrzyżowaniu czterech ważnych szlaków rowerowych, które tworzą węzeł o znaczeniu ponadregionalnym łączącym partnerów projektu we wspólnym „rowerowym” mianowniku. Główne szlaki przebiegające przez miasto to:

 1. Trasa nr 2 (żółta) z Katowic do Głubczyc prowadząca przez Dzimierz-Markowice – Racibórz – Ocice – Pietrowice - Gródczanki;
 2. Trasa nr 6 (czerwona) z Będzina do Krzanowic / Strachovic przez Łęg – Racibórz – Ocice – Wojnowice - Bojanów;
 3. Trasa nr 9 (niebieska) „Szlak Odry” lewobrzeżny z Wrocławia do Krakowa przez Brzeźnicę – Miedonię – Racibórz – Bieńkowice – Tworków – Roszków - Zabełków;
 4. Trasa nr 9a (niebieska) „Szlak Odry” prawobrzeżny z Krosna Odrzańskiego do Olzy przez Łęg – Racibórz – Nieboczowy –Buków - Odrę.

Oblast Moravské brány na česko-polském pohraniční

Oblast Moravské brány na česko-polském pohraniční, která z územního a kulturního hlediska zahrnuje partnery projektu, tj. Město Ratiboř (Racibórz) a obec Krzyżanowice a Svaz měst a obcí okresu Karviná, udivuje svou kulturní, historickou a jazykovou pestrostí a vyznačuje se pestrou turistickou nabídkou, která obsahuje řadu možností pro turisty, zdejší obyvatele a pro každého, kdo si chce prohlédnout a poznat tuto pohraniční oblast.

Projekt nabízí turistům místa, v nichž je putování na kole dostupné a přátelské pro každého a je atraktivně doplněno objekty, které během výprav nabízejí uvolnění a chvíle klidu.

Předmětem projektu na straně Města Ratiboř je modernizace stávající a výstavba nové infrastruktury na území kempinku Obora.

Rozsah plánovaných prací v rámci Projektu:

 1. Výstavba hlavní stezky pro chodce, cyklisty a bruslaře, výstavba chodníků a cyklostezek, výstavba hřišť
 2. Výstavba přístřešku pro kola
 3. Přestavba letní kuchyně
 4. Přestavba technické infrastruktury včetně modernizace osvětlení.
 5. Přizpůsobení stávajícího objektu recepce na zázemí pro cyklisty.

Projekt je konstruován tak, aby odpověděl na potřeby českých turistů navštěvujících Polsko a polských turistů navštěvujících Českou republiku.

V kempinku Obora se turisti mohou zdržet déle a při svém putování z České republiky do Polska si ještě před návratem domů naplánovat na další den prohlídku Ratiboře. Mezi atrakce, které nabízí Ratiboř, patří nepochybně malebné trasy pro pěší a cyklisty, které kromě sportovní hodnoty nabízejí bohaté historické, přírodopisné a geografické informace. Je třeba zdůraznit, že Ratiboř leží na křižovatce čtyř důležitých cyklotras tvořící uzel nadregionálního charakteru, který partnery projektu spojuje v jejich společném „cyklistickém“ zájmu. Hlavní trasy procházející městem:

 1. Trasa č. 2 (žlutá) z Katovic do Hlubčic (Głubczyce) procházející obcemi Dzimierz –Markowice– Ratiboř – Ocice – Pietrowice–Gródczanki;
 2. Trasa č. 6 (červená) z Będzina do Krzanowic / Strachovic přes Łęg – Ratiboř – Ocice – Wojnowice – Bojanów;
 3. Trasa č. 9 (modrá) „Stezka Odry“ levobřežní z Vratislavi do Krakova přes Brzeźnicę – Miedonię – Ratiboř – Bieńkowice – Tworków – Roszków – Zabełków;
 4. Trasa č. 9a (modrá) „Stezka Odry“ pravobřežní z Krosna Odrzańského do Olzy přes Łęg – Ratiboř – Nieboczowy – Buków – Odru.

Projekt nr PL.3.22/2.2.00/14.04217 pn. „Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013

PRZEKRACZAMY GRANICE

Kategoria: Rozwój i uzupełnienie [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2015-06-25 ATRAKCJE - CZ.doc
ilość pobrań: 1222
ATRAKCJE - CZ.doc 6.47MB zobacz
pdf 2015-06-25 ATRAKCJE - PL.doc
ilość pobrań: 1276
ATRAKCJE - PL.doc 6.31MB zobacz
do góry