Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Spichlerz w Sudole

Zabytkowy spichlerz zagrodowy w Sudole, zwany również lamusem,  jest jednym z dwóch zachowanych tego typu budynków w Raciborzu i kilkunastu na Śląsku.  Obiekty te są cennym świadectwem przeszłości społeczności wiejskiej Ziemi Raciborskiej. Wskazują na zmysł gospodarczy oraz przywiązanie do ojcowizny. Raciborski lamus przy ul. Czynu Społecznego wyróżnia się spośród innych takich spichlerzy murowano-drewniana konstrukcją oraz wielkością.  Wybudowany został u w XVIII stuleciu i od tego czasu nieprzerwanie znajdował się w rękach rodziny Komorów. Od 2012 r. jest własnością Miasta Racibórz. Postęp techniczny sprawił, że jego funkcja zanikła, natomiast pozostał cenny jako materialny nośnik historii oraz element kształtujący oryginalny i żywy charakter miejsca.

 


Lamus w oczach ekspertów jest cennym zabytkiem, ponieważ zachował nieprzekształconą formę i konstrukcję, a jego rozkład wnętrz został zaplanowany w niezwykle czytelny sposób. Budynek został wykonany z drewna w konstrukcji zrębowej osadzonej na ceglanej podmurówce.

W 2020 r. wyremontowano obiekt w zakresie najpilniejszych prac. Wykonano częściową wymianę więźby dachowej, wymianę pokrycia dachu z płyt azbestowych na dachówki z łupka naturalnego układane w karo, wzmocnienie ścian murowanych oraz pękniętego sklepienia ceglanego. W spichlerzu zachowano część oryginalnej więźby dachowej - np. belkę oczepu od strony południowej. Łupek został użyty jako pokrycie dachu, ponieważ był tam pierwotnie. Obecne płyty łupka zostały wykonane na wzór zachowanych we wnętrzu oryginalnych dachówek z poł. XIX w.

Konserwacja i wymiana tynków, wymiana podłogi na parterze oraz drzwi jest planowana w kolejnych latach.

Remont dofinansowano ze środków Skarbu Państwa przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach  programu "Ochrona Zabytków 2020" w kwocie 40 tys złotych i przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 50 tys zł.

do góry