Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Park zamkowy

  • Park zamkowy
  • Miejscowość: Racibórz-Ostróg
  • Trasa rowerowa: trasa rowerowa nr 2 - żółta i czarna nr 356
  • Pieszy szlak turystyczny: żółty, czarny

Park Zamkowy zajmuje pow. 13,87 ha . Jest obiektem prawnie chronionym, wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Śląskiego pod nr A/1672/66/97, 17.12.1997, wchodzącym w skład zespołu zamkowego, który obejmuje: zamek z XIII/XIV w., kaplicę z 1290 r., budynek bramny z XIII i XIV w., oraz pozostałości murów obronnych od strony zachodniej.

Z parkiem sąsiadują również inne obiekty zabytkowe w tym :

  1. Budynek dawnych koszar wojskowych z przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX wieku, w stylu neogotyckim (przy pn. granicy parku – ok. 890 m od budynku bramnego gł. aleją, ok. 450 m – wzdłuż ul. Zamkowej, Brzozowej); wpisany do rejestru zabytków pod nr: A/1257/92, 30.03.1992;
  2. Zespół kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, w skład którego wchodzi: kościół, mur z bramami i stacjami Drogi Krzyżowej, dwie kaplice przy kościele, kaplica cmentarna murowana, kaplica cmentarna drewniana – wpisany do rejestru zabytków pod nr: A/1693/1982/98, 30.03.1998 (ok. 370 m od budynku bramnego wzdłuż ul. Zamkowej i Morawskiej);
  3. Budynek dawnej przystani żeglarskiej z końca XIX wieku (teren parku, ok. 200 m od budynku bramnego gł. aleją parku); wpisany do rejestru zabytków pod nr: A/1618/95, 29.12.1995.

Park zamkowyW 1958r. na terenie parku odsłonięto obelisk poświęcony Powstańcom Śląskim (ok. 740 m od budynku bramnego gł. aleją). Starodrzew parku (drzewa posadzone po 1858 r. - po pożarze zamku) reprezentują: główna aleja parkowa z dębu czerwonego, uzupełniona nasadzeniami gat. dąb szypułkowy, kasztanowiec biały oraz 1 szt. jesionu wyniosłego, nasadzenia związane z powstaniem koszar dragonów w końcu XIX w. – aleja z gat. lipa drobnolistna przy stajni, obsadzenia kulochwytu strzelnicy, z których zachowały się drzewa gat. klon jawor, robinia biała i grab zwyczajny. Do najstarszych drzew w parku można także zaliczyć pozostałości alei: topolowej, kasztanowej i wierzbowej bezpośrednio na brzegiem Odry. Jedno z drzew rosnących na terenie parku, w rejonie skrzyżowania ulicy Zamkowej i Armii Krajowej, gat. dąb błotny, stanowi pomnik przyrody (Uchwała Nr XXVIX/379/2008 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody zlokalizowanych na terenie miasta Racibórz (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 10 z dnia 23.01.2009r. poz. 304).

Spacer po parkuW rejonie parku zlokalizowany jest gminny kompleks sportowo – rekreacyjny Ośrodka Sportu i Rekreacji, w skład którego wchodzi m.in.: Aquapark H2Ostróg, stadion piłkarski z bieżnią dla lekkoatletów, kręgielnia, mini golf, skate park (ok. 200 m od budynku bramnego wzdłuż ul. Zamkowej).

 

 

                             

do góry