Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Ostrzeżenie hydrologiczne

2023-07-24

Ostrzeżenie hydrologiczne: gwałtowne wzrosty stanów wody


stopień: 1
prawdopodobieństwo: 70%
Obszar: Odra od Chałupek do Koźla, Opawa, Opawica, Olza od Cieszyna do ujścia do Odry, Olza, Czadeczka, Psina, Ruda, Bierawka, Kłodnica, Odra od Koźla do ujścia Nysy Kłodzkiej, Stradunia, Mała Panew od Krupskiego Młyna do Zb. Turawa, Mała Panew (opolskie, śląskie)
Przebieg: W obszarach występowania opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE: 102
Ważne:
Od: 2023-07-24 14:00
Do: 2023-07-25 06:00
Czas wydania: 2023-07-24 11:28
Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

do góry