Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Ostrzeżenie hydrologiczne

2024-07-10

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE: 142

Ostrzeżenie hydrologiczne: gwałtowne wzrosty stanów wody
stopień: 1
prawdopodobieństwo: 70%
Obszar: Odra od Chałupek do Koźla, Opawa, Opawica, Olza od Cieszyna do ujścia do Odry, Olza, Czadeczka, Psina, Ruda, Bierawka, Kłodnica, Odra od Koźla do ujścia Nysy Kłodzkiej, Stradunia, Osobłoga od granicy RP do ujścia, Osobłoga, Mała Panew, Nysa Kłodzka do Zb. Nysa, Nysa Kłodzka ze Ścinawką, Nysa Kłodzka od Ścinawki do Zb. Kozielno, Nysa Kłodzka od Zb. Kozielno do Zb. Nysa, Nysa Kłodzka od Zb. Nysa do ujścia, Klikawa, Żydawka, Czermnica, Orlica, Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Widawy, Stobrawa, Widawa, Oława od Zborowic do ujścia do Odry, Oława górna do Zborowic, Oława od Zborowic do ujścia, Ślęza od Borowa do ujścia do Odry, Ślęza górna do Borowa, Ślęza od Borowa do ujścia, Bystrzyca od Zb. Lubachów do Zb. Mietków, Bystrzyca górna do Zb. Mietków, Bystrzyca dolna (Czarna Woda i Strzegomka), Odra od ujścia Widawy do Ścinawy, Barycz bez Orli i Polskiego Rowu, Orla (dolnośląskie, opolskie, śląskie, wielkopolskie)
Przebieg: Na obszarach prognozowania i występowania ulewnych lub nawalnych opadów deszczu, możliwe jest wystąpienie gwałtownych wzrostów stanów wody, szczególnie w zlewniach małych, w tym górskich, podgórskich lub zurbanizowanych. W zlewniach monitorowanych przez sieć pomiarowo-obserwacyjną państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej wzrosty stanów wody mogą przekraczać stany ostrzegawcze, a nawet alarmowe.
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Ważne:
Od: 2024-07-10 16:00
Do: 2024-07-11 07:00
Czas wydania: 2024-07-10 12:49
Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

do góry