Strona główna Urząd Aktualności Wiadomości Urzędu Miasta
01 Kwiecień 2021
kategoria:
Wiadomości i wydarzenia

Uchwałą nr XXXII/458/2017 z 27 września 2017r. Rada Miasta Racibórz przyjęła Program ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2018 – 2028 z późn. zm. Program określa m.in. zasady i kryteria udzielania dotacji. Dofinansowane zostaną te inwestycje, które przynoszą największy efekt ekologiczny. W tym celu opracowano zasady kwalifikacji i kolejności udziału w programie. Zastosowany zostanie system punktowy oraz okresowy nabór wniosków. Zróżnicowana też zostanie wysokość udzielanej dotacji.

 

Nabór wniosków na 2021 r. był prowadzony w okresie od 1 lutego do 2 marca 2021 r.

 

Z dofinansowania skorzystają osoby planujące wymianę niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

Kryteria wyboru inwestycji do finansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa Regulamin, który zamieszczony został w załącznikach na dole strony.

Lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania załączona jest poniżej oraz wywieszona jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Racibórz.

 

Inwestorzy, których zadania zostały umieszczone na liście zakwalifikowanych do dofinansowania, w terminie 60 dni od daty ogłoszenia listy, tj. do 31 maja 2021 r., zobowiązani są do dostarczenia do Urzędu Miasta Racibórz następujących dokumentów:
 
1) zgody administratora/zarządcy budynku - w przypadku gdy Inwestor nie jest jego właścicielem;
2) umowy przedwstępnej zawartej z wybranym Wykonawcą na realizację zadania zawierającą:
a) termin realizacji zadania (nie dłuższy niż 30 listopada 2021 roku);
a w przypadku montażu kotłów gazowych również
b) informacje o posiadaniu przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania zadania;
3) kosztorysu zadania;
4) zgłoszenia właściwemu organowi robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub wydanej przez właściwy organ decyzji o pozwoleniu na budowę, wraz z zawiadomieniem organu o zamierzonym przystąpieniu do robót budowlanych lub oświadczenia, że nie są one prawem wymagane;
5) dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań, o których mowa w § 33-34 Regulaminu udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach mieszkalnych;
6) warunków przyłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej;
7) deklaracji wyboru sposobu wypłaty dotacji wraz z nr konta, na które ma być przelana dotacja.

 

Niedostarczenie prawidłowych dokumentów skutkować będzie skreśleniem zadania z listy przeznaczonych do dofinansowania i  zastąpienie go zadaniem z listy rezerwowej lub w przypadku braku zadań na liście rezerwowej ogłoszenie naboru uzupełniającego.

kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf PONE 2021 budynki jednorodzinne.pdf 21-04-01 15:04 42.76KB pobierz plik: PONE 2021 budynki jednorodzinne.pdf
pdf PONE 2021 lokale mieszkalne.pdf 21-04-01 15:04 33.34KB pobierz plik: PONE 2021 lokale mieszkalne.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H