Projekty i inwestycje unijne
 • Język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Dofinansowano projekt „Bezpieczni i świadomi mieszkańcy (..)

Dofinansowano projekt „Bezpieczni i świadomi mieszkańcy Raciborza na przejściach dla pieszych”

2023-05-30
Większe bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych
Większe bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał dofinansowanie w wysokości 100 tysięcy zł na realizację przedstawionego przez Miasto Racibórz projektu „Bezpieczni i świadomi mieszkańcy Raciborza na przejściach dla pieszych”.

Modernizacja przejść dla pieszych i edukowanie najmłodszych w zakresie bezpieczeństwa

Projekt powstał w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” i dotyczy działań związanych z poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym w mieście Racibórz.

Inicjatywa zakłada zmodernizowanie przejść dla pieszych znajdujących się na ulicach:

 • ul. Stalmacha (przy skrzyżowaniu z placem Bohaterów Westerplatte)
 • ul. Stalmacha (przy skrzyżowaniu z ul. Bończyka)
 • ul. Opawska 151A (obok stacji kontroli pojazdów "Madag")
 • ul. Słowackiego 59 (przy skrzyżowaniu z ul. Wczasową)
 • ul. Rudzka 101 (obok stacji kontroli pojazdów "Galon")
 • ul. Słowackiego 28 (przy skrzyżowaniu z ul. Lwowską)
 • ul. Wczasowa (dojście do Kościoła)
 • ul. Warszawska - Kościół (obok Kościoła)
 • ul. Warszawska 32 (przy deptaku do ulicy Opawskiej)

Ponadto w ramach projektu zostaną zrealizowane działania mające na celu zwiększenie gwarancji poprawy bezpieczeństwa poprzez zajęcia edukacyjno-profilaktyczne przeprowadzane przez przedstawicieli Straży Miejskiej w Raciborzu dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ks. Stefana Pieczki w Raciborzu, Szkoły Podstawowej nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu, Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi im. Jana III Sobieskiego w Raciborzu oraz przedszkolaków z Przedszkola nr 10 w Raciborzu. Działania zakładają również doposażenie wytypowanych przejść dla pieszych w doświetlenie, montaż kostki integracyjnej, wymianę słupków znaków D6 na słupki oklejone folią odblaskową oraz malowanie oznakowania poziomego grubowarstwowego.

Co zakłada rządowy program?

Celem „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” jest wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa oraz podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania.

 

do góry