• Język migowy
  • BIP

Dzień Edukacji Narodowej

2004-10-13

Święto pedagogów, potocznie zwane dniem nauczyciela, a ustawowo Dniem Edukacji Narodowej tradycyjnie obchodzone jest dnia 14 października. Jako święto wszystkich pracowników oświaty wprowadzono je Ustawą Karta Nauczyciela z 1982 roku. Obecnie 14 października jest dniem, w którym podczas uroczystości nagradza się również zasłużonych nauczycieli w podziękowaniu za ich trud i poświęcenie.

Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej miały miejsce 14 października w Gimnazjum nr 4. W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz miasta, Ośrodka Pomocy Społecznej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, radni Rady Miasta, dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku wraz z wizytatorami, oraz zaproszone osoby z gminnych jednostek oświatowych. Tradycyjnie Prezydent Miasta Jan Osuchowski wręczył pracownikom oświaty nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nauczycielom przyznano również odznaczenia Prezydenta RP srebrne i brązowe krzyże zasługi.

Odznaczenia resortowe z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymali:

- Srebrny Krzyż Zasługi

Karina Pacułt – wicedyrektor G 1

Sylwia Szarowska – pedagog SP 1

- Brązowy Krzyż Zasługi

Grażyna Baran – nauczyciel G2

Lidia Bedryj – nauczyciel SP 2

Danuta Depta – dyrektor SP 2

Janina Bartoń – dyrektor P 3

Jadwiga Brzezina – nauczyciel SP 6

Krzysztof Ciszek – wicedyrektor SP 1

Krystyna Deptuła – nauczyciel SP 1

Małgorzata Połomska – nauczyciel SP 1

Bogumiła Wołoszyn-Beker – nauczyciel SP 1

Dorota Jańska – pedagog G4

Grzegorz Wachowski – nauczyciel G4

Katarzyna Kapustka – nauczyciel G 1

Wiesława Kręć – nauczyciel G 1

Janusz Pociecha – nauczyciel G 1

Teresa Koloch – nauczyciel SP 5

Gabriela Kryk – nauczyciel SP 11

Barbara Szyksznian – wicedyrektor SP 11

Bożena Michalska – nauczyciel SP 13

Małgorzata Młynarczyk – nauczyciel SP 13

Wiesława Wieczorkowska – dyrektor P 12

Nagrody Prezydenta Miasta

dla nauczycieli:

Janina Bartoń – dyrektor P 3

Wiesława Wieczorkowska – dyrektor P 12

Janina Fedorowicz – dyrektor P 20

Beata Stępień – dyrektor SP 1

Andrzej Skurk – dyrektor SP 7

Kamila Kubiak – dyrektor SP 11

Danuta Skóra – dyrektor SP 18

Anna Zygmunt – dyrektor G 1

Izabela Borzyszkowska – nauczyciel P 10

Lucyna Węgorowska – nauczyciel P 12

Henryka Brajtszedel – nauczyciel P 13

Jolanta Piskoń – nauczyciel SP 1

Elżbieta Król – nauczyciel SP 2

Halina Pomiotło – nauczyciel SP 4

Maria Borkowska – nauczyciel SP 5

Barbara Mleczko – nauczyciel SP 11

Małgorzata Kozioł – nauczyciel SP 15

Ewa Porwal – nauczyciel SP 18

Marzena Bugiel – nauczyciel G 1

Andrzej Kowalski – nauczyciel G 2

Mirella Obłąg – nauczyciel G 3

Dorota Jańska – nauczyciel G 4

Róża Szramek – nauczyciel G 5

pracownicy administracji i obsługi

Danuta Filip – administracja G 3

Jadwiga Słotwińska – administracja G 5

Renata Banaś – obsługa P 3

Czesława Karpilińska – obsługa P 12

Maria Cempel – obsługa P 13

Zofia Zerger – obsługa SP 1

Mieczysław Plaugo – obsługa SP 11

Marek Zacharko – obsługa G 2

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie ISO 14001 otrzymali:

Beata Stępień – dyrektor SP 1

Jan Goldman – dyrektor SP 6

Kamila Kubiak – dyrektor SP 11

Andrzej Ciesielski – dyrektor SP 15

Danuta Skóra – dyrektor SP 18

Irena Papaj – dyrektor P 15

Róża Burek – dyrektor P 24

Karina Stefaniak – dyrektor P 26

Anna Zygmunt – dyrektor G 1

Andrzej Kowalski – zastępca dyrektora G 2

Bogdan Depta – dyrektor G 4

Grażyna Żółkiewicz – dyrektor G 5

Uroczystość połączona jbyła z nadaniem Gimnazjum nr 4 imienia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

do góry