Strona główna Urząd Aktualności Wiadomości Urzędu Miasta
23 Październik 2020
kategoria:
Wiadomości i wydarzenia
Apelujemy o to, by do urzędu przychodzić tylko w sprawach wymagających osobistego stawiennictwa..
Apelujemy o to, by do urzędu przychodzić tylko w sprawach wymagających osobistego stawiennictwa.

Urząd Miasta w Raciborzu jest aktualnie jednym z niewielu w regionie, który nadal, mimo stanu pandemii prowadzi bezpośrednią obsługę stron. Dbając o nasze wspólne bezpieczeństwo wdrożone zostały zasady bezpieczeństwa i zwiększona została częstotliwość dezynfekcji powierzchni dotykowych i ozonowania pomieszczeń urzędu.

 Z uwagi na zagrożenie epidemiczne zwracamy się z prośbą, o ograniczenie bezpośredniego kontaktu z pracownikami urzędu tylko do przypadków wymagających osobistego stawiennictwa przy załatwianiu sprawy.

Sprawy nie wymagające osobistego stawiennictwa, mogą być załatwiane korespondencyjnie, telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych do wszystkich jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Urząd Miasta/Wydziały Urzędu


Ze sposobem korzystania z usług elektronicznych można zapoznać się poprzez informacje zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce e-Urząd/załatwianie spraw w Urzędzie.

W razie pytań lub wątpliwości polecamy telefoniczny  kontakt z Urzędem Miasta
telefon: 32 75 50 600 (centrala telefoniczna)

Interesanci korzystający z usług Urzędu zobowiązani są do przestrzegania niezbędnych zasad bezpieczeństwa tj.:
    1) zachowania odpowiednich, bezpiecznych odległości,
    2) zdezynfekowania rąk po wejściu do budynku,
    3) zakrywania ust i nosa,
    4) dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym
pomieszczeniu nie może być większa, niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi
           (z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów na
            terenie budynku).

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H