• Język migowy
 • BIP

Inwentaryzacja budynków

2024-01-26

Jakich budynków dotyczy inwentaryzacja? Kto i w jaki sposób może wykonać inwentaryzację? Przedstawiamy ważne informacje dotyczące wykonania inwentaryzacji budynków w związku z wdrożeniem w dniu 18 września 2023 r. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w GUNB.

Inwentaryzacja dotyczy budynków, które mają źródła ciepła o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. Są to np. budynki mieszkalne, lokalne kotłownie czy budynki handlowo-usługowe. Ma ona na celu zebranie danych dotyczących parametrów technicznych budynków oraz źródeł ogrzewania.

Inwentaryzacja budynku polega na wypełnieniu formularza inwentaryzacyjnego w systemie CEEB. Inwentaryzację można wykonać m.in. samodzielnie wypełniając formularz inwentaryzacyjny, oraz wykonać ją dodatkowo w trakcie przeglądu przewodów kominowych.

Inwentaryzację budynku może wykonać osoba, która:

 • mieszka w domu jednorodzinnym i jest jego właścicielem,
 • mieszka w domu wielorodzinnym i jest właścicielem jego części, np. posiada część w tak zwanym bliźniaku, szeregowcu,
 • posiada mieszkanie w budynku wielorodzinnym, np. bloku lub kamienicy, zarządzanej przez wspólnotę mieszkaniową (nie ma zarządcy),
 • jest zarządcą budynku.


W efekcie przeprowadzenia inwentaryzacji budynku można uzyskać tzw. uproszczoną analizę efektywności energetycznej budynku. Dla właściciela bądź zarządcy danego budynku oznacza to pozyskanie informacji o stanie technicznym budynku, które pomogą go lepiej ogrzać. To także informacja jak zmniejszyć koszty ogrzewania i przeprowadzić skuteczny remont termomodernizacyjny.

Uproszczona analiza efektywności energetycznej budynku podaje:

 • wymagany i uzyskany współczynnik przenikania ciepła,
 • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną,
 • zalecany wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię,
 • wielkość emisji CO2 budynku.

Samodzielna inwentaryzacja – krok po kroku

 1. Wejdź na stronę ceeb.gov.pl i zaloguj się, wykorzystując login.gov.pl
 2. Przejdź do zakładki „Inwentaryzacja – Formularze”
 3. Dodaj formularz swojej inwentaryzacji, klikając na „+ Nowy”
 4. Wypełnij zgodnie z posiadaną wiedzą, bądź skorzystaj z dokumentacji technicznej budynku
 5. Po wypełnieniu formularza otrzymasz komunikat, że formularz został wprowadzony
 6. Zaakceptuj formularz – zaznacz go, wybierz „Akcje” i kliknij „Akceptuj” – dokument zmieni status z „Wprowadzony” na „Zaakceptowany”

Przykładowe dane do formularza inwentaryzacyjnego

 • kształt budynku,
 • rok budowy.
 • wysokość ogrzewanych pomieszczeń,
 • grubość ocieplenia podłogi, dachu, stropów, ścian zewnętrznych,
 • informacja o rodzaju stolarki okiennej i drzwiowej,
 • informacja o wentylacji,
 • inne dane uszczegóławiające.

Uwaga! W przypadku braku informacji bądź wiedzy istnieje możliwość wstawienia w formularzu inwentaryzacyjnym formuły — brak danych. Wówczas uproszczona analiza efektywności energetycznej budynku uwzględni uśrednione dane.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych linkach:

https://zone.gunb.gov.pl/pl/inwentaryzacja-parametrow-technicznych-budynku-co-jest-na-czym-polega-i-jakie-niesie-korzysci

https://zone.gunb.gov.pl/pl/dla-obywatela

stopka

do góry