• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Komunikat dotyczący wylewania nieczystości płynnych do (..)

Komunikat dotyczący wylewania nieczystości płynnych do kanalizacji deszczowej

2023-10-16

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Raciborzu, w związku z interwencjami mieszkańców przypomina, że zakazuje się wylewania nieczystości płynnych pochodzących m.in. z mycia klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych do kanalizacji deszczowej.

Czyn ten zgodnie z przepisami art. 9 ust. 1 i art. 28 ust. 4a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2023 roku poz. 537) uważa się za zabroniony i osoba nieprzestrzegająca ww. przepisów podlega karze „ograniczenia wolności albo grzywny w kwocie do 10 000,00 zł”.

Pamiętajmy, że woda z kanalizacji deszczowej trafia ponownie do środowiska i zanieczyszczając ją substancjami chemicznymi, powodujemy skażenie w środowisku.

do góry