Strona główna Urząd Aktualności Wiadomości Urzędu Miasta
29 Marzec 2004
kategoria:
Wiadomości i wydarzenia

Prezydent Miasta Raciborza ogłasza I edycję konkursu pn. "Rynek w kolorze zieleni", którego celem jest zapewnienie całorocznego wystroju Rynku miasta kompozycjami roślinnymi zgodnymi z ekologicznym wizerunkiem miasta.Organizatorem konkursu jest Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz

Uczestnictwo i zasady konkursu


1. Konkurs adresowany jest do:

  • Właścicieli ogródków letnich
  • Właścicieli punktów usługowo - handlowych (witryn oraz wejść do punktów)
  • Użytkowników mieszkań, których balkony wyprowadzone są na Rynek
  • Użytkowników mieszkań, których okna wyprowadzone są na Rynek


2. Okres trwania konkursu oraz zasady zgłoszenia:

1) Konkurs trwa od 1 kwietnia do 30 listopada 2004r
2) Pisemne zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w Urzędzie Miasta Racibórz przy ulicy Batorego 6 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Zgłoszenie można również przesłać drogą elektroniczną na adres email:


3. Zasady konkursu

Konkurs będzie oceniany pod kątem:

1) doboru materiału roślinnego, atrakcyjności i innowacyjności kompozycji, estetyki, stylu, kolorystyki
2) dostosowania do pór roku i świąt

Konkurs będzie prowadzony w trzech etapach: wiosna, lato i jesień.Poszczególne etapy oraz każdy uczestnik konkursu będzie osobno oceniany przez każdego z jurorów wg. tabeli punktacyjnej. Maksymalna oraz łączna suma punktów z wszystkich etapów wynosi 21 pkt. Suma punktów z poszczególnych etapów będzie decydowała o zdobytym miejscu w konkursie.


4. Nagrody przyznawane będą w poszczególnych grupach konkursowych:

  • Właściciele ogródków letnich: nagroda I stopnia w wysokości 1000 złotych, nagroda II stopnia w wysokości 500 złotych
  • Właściciele punktów usługowo - handlowych (witryn oraz wejść do punktów): nagroda I stopnia w wysokości 500 złotych, nagroda II stopnia w wysokości 300 złotych, nagroda III stopnia w wysokości 200 złotych
  • Właściciele mieszkań, których balkony wyprowadzone są na Rynek: nagroda I stopnia w wysokości 300 złotych, nagroda II stopnia w wysokości 200 złotych, nagroda III stopnia w wysokości 100 złotych
  • Właściciele mieszkań, których okna wyprowadzone są na Rynek: nagroda I stopnia w wysokości 150 złotych, nagroda II stopnia w wysokości 100 złotych, nagroda III stopnia w wysokości 50 złotych

Osoby, które wezmą udział w konkursie zwolnione są z obowiązku uzyskania zezwolenia na zajęcie powierzchni pod elementy aranżacji roślinnej. Ww. elementy winny być ustawione w odległości nie przekraczającej 1 m licząc od lica budynku w sposób, który nie będzie kolidował z ruchem pieszym ani zagrażał ich bezpieczeństwu.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H