Strona główna Urząd Aktualności Wiadomości Urzędu Miasta
10 Styczeń 2019
kategoria:
Wiadomości i wydarzenia

Prezydent Miasta rozstrzygnął właśnie konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”,„Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”, „pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, i wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Na działania te łącznie przeznaczono 435 tysięcy złotych. Realizacji programów profilaktycznych z elementami opieki i wychowania dla dzieci i młodzieży podejmie się Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń”. Kwota, którą przeznaczono na to zadanie to 90 tysięcy złotych. To samo stowarzyszenie będzie zajmować się w tym roku realizacją programu, którego celem jest realziacja programów na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Na projekt pod nazwą "Oderwij dzieci od ulicy" przeznaczona została kwota 50 tysięcy złotych. 

Rozstrzygnięcie konkursu dotyczyło również działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2019 - 2021. Stowarzyszenie „PERSONA” na
rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego otrzyma wsparcie na realizację zadania pod nazwą „Godne życie – Ośrodek wsparcia i psychospołecznej rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi” w wysokości 50 tysięcy złotych.

Pielęgnacją osób starszych, chorych i niepełnosprawnych zajmie się Caritas Diecezji Opolskiej. Otrzyma na ten cel 100 tysięcy złotych.

Niezwykle ważnym zadaniem samorządu w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu jest prowadzenie punktu dystrybucji żywności dla mieszkańców Miasta. Zajmować się będą tą działalnością dwie organizacje: Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego oraz Stowarzyszenie Artystyczno – Społeczne „Pracownia Przyszłości”. Stowarzyszenia otrzymały na ten cel łącznie 50 tysięcy złotych.

Istotnym zadaniem, które realizują organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców przy wsparciu środków samorządu jest wsparcie pieczy zastępczej. W latach 2019 - 2021 prowadzeniem placówki wsparcia dziennego będzie się zajmować Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń”, które otrzyma na ten cel 100 tysięcy złotych.

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Zarządzenie 51-2019.pdf 19-01-10 23:44 193.56KB pobierz plik: Zarządzenie 51-2019.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H