Strona główna Urząd Aktualności Wiadomości Urzędu Miasta
06 Kwiecień 2021
kategoria:
Wiadomości i wydarzenia
 

W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki objętych „Programem współpracy Miasta Racibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”, informujemy, że w konkursie złożonych zostało 45 ofert przez 38 organizacji. Łączna kwota wnioskowana przez organizacje wyniosła 2 799 969 zł, a pula przeznaczona na konkurs w 2021 roku -  820 tys. złotych. Procedura konkursowa składała się z dwóch etapów: formalnego oraz merytorycznego. Wymogów formalnych, z uwagi na braki lub błędy, nie spełniło 21 ofert złożonych przez 18 organizacji. Błędy te dotyczyły m.in.: niezgodności ofert w wersji papierowej z wersją elektroniczną, braku właściwej liczby podpisów osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, braku kopii aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

Pozostałe oferty zostały poddane ocenie merytorycznej, której nie przeszły pozytywnie 3 wnioski. Pozostałe oferty zostały rozpatrzone przez komisję konkursową, która przedstawiła propozycję dotacji Prezydentowi. Łączna pula środków przeznaczonych na wsparcie organizacji w konkursie wyniosła 788 000,00 zł.

W załączeniu publikujemy wykaz ofert odrzuconych w postępowaniu konkursowym wraz ze wskazaniem stwierdzonych braków formalnych.

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx Wyniki konkursu ofert - wykaz błędów formalnych.docx 21-04-06 14:47 20.89KB pobierz plik: Wyniki konkursu ofert - wykaz błędów formalnych.docx

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H