• Język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Raciborza

Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Raciborza

2021-08-25

Stosownie do postanowień rozporządzenia ministrów: spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej z dnia 07 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. (Dz.U. 2021 r., poz. 47), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 09 sierpnia do 19 listopada 2021 r.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej przed prezydentem miasta, powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień w 2021 roku podlegają mężczyźni:

 • urodzeni w 2002 roku;
 • urodzeni w latach 1997-2001 - jeżeli nie określono dotąd ich zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 2000 - 2001, które:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

 Osoby po raz pierwszy stające do kwalifikacji wojskowej zobowiązane są przedstawić:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • dokumentację medyczną (jeżeli posiadają);
 • aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy;
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki  oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe.

Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Raciborza odbywać się będzie w Raciborzu, Plac Okrzei 4 w dniach: 13.09. - 01.10.2021 r.

do góry