Strona główna Urząd Aktualności Wiadomości Urzędu Miasta
06 Grudzień 2019
kategoria:
Wiadomości i wydarzenia
 
Wolontariusz Roku 2019 - Józefa Kielak

 Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej "Źródło" to najbardziej zasłużona organizacja pozarządowa, a Józefa Kielak - najbardziej zasłużona wolontariuszka roku. Tegorocznych zdobywców Lauru Wolontariatu poznaliśmy dzisiaj, podczas uroczystości w Raciborskim Centrum Kultury, z okazji przypadającego na 5 grudnia  Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

 - Jedno jest pewne, Racibórz jest bogaty w ludzi o otwartych i dobrych sercach. I za to Państwu bardzo dziękuję i chylę czoła. Wykonujecie bardzo potrzebną, choć często niezauważaną pracę. To jest Państwa wieczór! - tymi słowami wiceprezydent Raciborza Michał Fita podziękował wszystkim działającym na terenie naszego miasta wolontariuszom i organizacjom, którzy z potrzeby serca pomagają innym.

Komisja konkursowa "Laur Wolontariatu" obradowała 2 grudnia. Na konkurs wpłynęło 9 kandydatur w tym 6 w kategorii „Laur Wolontariatu dla osoby fizycznej” dla Julii Mokry, Dariusza Nowaka, Sandry Niemiec, Sabiny Mostek, Józefy Kielak i Tomasza Kilanowskiego i 3 w kategorii „Laur Wolontariatu dla organizacji” dla: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej Źródło i Ludowego klubu Sportowego 07 Markowice. Decyzją komisji konkursowej, laury przyznano:

W kategorii : „Laur Wolontariatu 2019 dla organizacji” - Stowarzyszeniu Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło”


Zespoły folklorystyczne: Raciborzanie i kapela Raciborzanka, zespoły tańca nowoczesnego Efekt, mażoretki: Zara i Tęcza – to wszystkim nam znane zespoły Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło”, działającego prężnie od połowy lat ‘90 tych w naszym mieście. Zespoły te od lat zdobywają tytuły mistrzowskie w kraju, jak i za granicą. Stowarzyszenie, którego celem jest m. in. sprawowanie opieki nad grupami i zespołami artystycznymi,  rozwijanie uzdolnień twórczych, tanecznych i muzycznych oraz pogłębianie zamiłowania do sztuki ludowej – realizuje je poprzez wiele działań, do których zaliczyć należy: współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi i środowiskami twórczymi w zakresie realizacji rozwoju ruchu folklorystycznego oraz kultury ludowej, organizowanie współpracy środowisk artystycznych i twórczych, oraz organizację i wspieranie  imprez i wydarzeń kulturalnych. Ilość udzielających się w Stowarzyszeniu wolontariuszy jest większa niż ilość członków, gdyż na co dzień funkcjonowanie Źródła opiera się na wolontariacie. Prace społeczne w trakcie roku systematycznie podejmowało około 450 osób – nie tylko członkowie, ale i ich rodziny oraz sympatycy stowarzyszenia. Zespół systematycznie, nieodpłatnie dzięki aktywności wolontariuszy (przygotowanie strojów, pokrycie kosztów transportu, dyżury na dodatkowych próbach) występuje na wielu imprezach, reprezentując nasze miasto na krajowych i zagranicznych Festiwalach m. in. na Cyprze, Chorwacji, w Czechach oraz w Czarnogórze. Dodatkowo członkowie Źródła realizują szereg działań o charakterze charytatywnym, takich jak: współorganizacja i zabezpieczenie obsługi technicznej koncertów, Raciborskiej Nocy Świętojańskiej, czy korowodu zespołów folklorystycznych z Placu Długosza na Zamek. Członkowie i sympatycy stowarzyszenia przeprowadzili także remont i urządzili magazyn strojów w świetlicy Zakładu Karnego. Cyklicznym działaniem wolontariuszy Stowarzyszenia są ponadto „dyżury bezpieczeństwa” na zajęciach i obozach tanecznych.

Prezes Stowarzyszenia z uwagi na obowiązki zawodowe nie mogła uczestniczyć w gali. Nagroda przekazana zostanie w innym terminie.

„Laur Wolontariatu 2019 dla osoby fizycznej” - Józefa Kielak


Józefa Kielak  - społecznik, pedagog,  od ponad 30 lat działa na rzecz dzieci, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, organizuje liczne akcje charytatywne i programy edukacyjne. Jest prezesem Miejskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział  w Raciborzu z ramienia którego  podejmuje działania mające na celu ochronę praw dzieci, wspieranie ich rozwoju poprzez prowadzenie działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz prozdrowotnej i profilaktycznej, a także udzielanie wsparcia dla dzieci z rodzin potrzebujących i dysfunkcyjnych. Robi to z poświęceniem własnego czasu w godzinach popołudniowych, często w czasie ferii i wakacji.
Laureatka w mijającym roku zgłosiła kilka rodzin do ogólnopolskiego programu „Szlachetna Paczka”.  W sumie przeanalizowała sytuację bytową ponad 50 rodzin. W tym zakresie współpracowała z liderami Szlachetnej Paczki, pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej i kuratorami zawodowymi. W ramach organizacji pomocy dla w/w rodzin pozyskała wielu sponsorów. Uzyskane darowizny na rzecz innych wykraczają ponad kwotę 30 tys.
Przez cały rok stara się zapewnić pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej, organizując zbiórki odzieży i obuwia, przyborów szkolnych oraz podręczników. Osobiście dostarczała dary do domów. Dzięki podejmowanej aktywności codziennie przez 6 lat dzieci z rodzin najuboższych otrzymywały w szkole drugie śniadanie. Środki finansowe pozyskiwane były z instytucji pozarządowych (np. Fundacja „Maciuś”) oraz od prywatnych sponsorów. Była zaangażowana także w inne akcje pomocowe takie jak:  zbiórka darów dla Mieszkania Rodzinkowego z Raciborza, „Kredki dla Kamerunu”, „Wizyta św. Mikołaja na Kresach”, zbiórki przyborów szkolnych dla uczniów z rumuńskiej miejscowości Racos oraz  „Okulary dla Afryki,  w ramach której zebrano 211 sztuk okularów i przekazano okulistom Kliniki Okulus w Bielsku.
Na stałe współpracuje ze Stowarzyszeniem na rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Otoczenia w Raciborzu „Spectrum”, Stowarzyszeniem „Pracownia Przyszłości” oraz Stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń”.
Laureatka stara się także wychować sobie następców, poprzez rozwijanie idei wolontariatu wśród młodego pokolenia . Zorganizowała konkurs na Wolontariusza i obchody Dnia Wolontariusza w Szkole Podstawowej  nr 1, akcję na plakat „Pomocna Dłoń” i prace do ogólnopolskiego konkursu „Pomaganie jest fajne”.
Józefa Kielak to osoba o wielkim sercu, niezwykle oddana pracy na rzecz innych.

Atrakcją wieczoru był koncert kolędowy w ramach 14. Międzynarodowego Festiwalu im. G.G. Gorczyckiego. W świat pięknych melodii i najbardziej znanych polskich kolęd widownię zabrali Olga Bończyk i Andrzej Lampert wraz ze Śląską Orkiestrą Kameralną.

Laur Wolontariatu 2019

6 grudzień 2019 12 zdjęć

6 grudnia w Raciborskim Centrum Kultury odbyła się uroczystość wręczenia Laurów Wolontariatu. W tym roku nagrody te otrzymali: Józefa Kielak i Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej Źródło. Atrakcją wieczoru był koncert kolęd w wykonaniu Olgi Bończyk i Andrzeja Lamperta wraz ze Śląską Orkiestrą Kameralną.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H