Strona główna Urząd Aktualności Wiadomości Urzędu Miasta
17 Marzec 2004
kategoria:
Wiadomości i wydarzenia

Z uwagi na specyficzne położenie w kotlinie raciborskiej miasta Racibórz władze miasta traktują jako priorytetowe działania zmierzające do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Za szczególnie istotną uważają redukcje tzw. "niskiej emisji".
Analiza zanieczyszczenia powietrza na przestrzeni ostatnich lat pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że pomimo ewidentnych przemian ekonomicznych, skutkiem których znacząco spadła ilość zanieczyszczeń przemysłowych emitowanych do "raciborskiej atmosfery" nie obserwuje się odczuwalnej poprawy jakości powietrza. Z pewnością przyczyn tego stanu należy poszukiwać w lokalnie wysokich stężeniach zanieczyszczeń, których źródłem są indywidualne paleniska w piecach kaflowych (mieszkania) oraz często prymitywne kotły produkcji rzemieślniczej zainstalowane w budynkach jednorodzinnych. Dodatkowym negatywnym czynnikiem jest niewłaściwa eksploatacja tych źródeł, prowadzenie procesów spalania w zbyt niskiej temperaturze, przy niewłaściwej ilości doprowadzanego do paleniska powietrza co prowadzi do niezupełnego i niecałkowitego spalania. Skutkiem takich działań jest emisja do najniższych warstw atmosfery toksycznych pyłów, sadzy oraz węglowodorów wśród, których najbardziej znanym ze swojego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi jest kancerogenny benzo-alfa-piren.
Dostrzegając ten problem już w 1998r. pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa raciborskiego Urzędu Miasta wprowadzili system dofinansowania dla osób, które przeprowadzają modernizację swoich źródeł ciepła obejmującą zmianę paliwa na ekologiczne. Ponadto w oparciu o środki celowe funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej od wielu lat wspomaga się także modernizację źródeł w obiektach samorządowych i zakładach budżetowych. W ciągu sześciu lat działania te tylko w zakresie dotacji dla osób fizycznych, kosztem ponad 900 tys. zł, pozwoliły na zainstalowanie w mieszkaniach i budynkach indywidualnych 371 źródeł ekologicznych (z czego aż 86% to kotły gazowe).
Efekt ekologiczny tych działań można określić teoretyczną redukcją zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, w skali roku o:
- 36,7 ton dwutlenku siarki
- 68 ton pyłu
- 32,5 kg benzo-alfa-pirenu
Na miejskie składowisko odpadów w roku bieżącym nie trafi też ok. 302 ton żużla i popiołu.
Te ilości obrazują jak duży wpływ na jakość powietrza, którym oddychamy, mają te tak często przez nas lekceważone niewielkie "ogniska domowe".
Działania w kierunku likwidacji niskiej emisji prowadzone będą nadal. W Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004r. na dotacje dla osób fizycznych zaplanowano kolejne 120 tys. zł, a 180 tys. zł przeznaczono na dotacje do ograniczenia niskiej emisji w budynkach administrowanych przez jednostki sektora finansów publicznych. Koniec sezonu grzewczego jest dobrym momentem do zaplanowania i przeprowadzenia takiej inwestycji. Z wnioskiem o dofinansowanie można się zwrócić do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz, ul. Batorego 6, tam też udzielane są bliższe informacje.


Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H