• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Modernizacja, edukacja, dialog. Prezes ZZO stawia na rozwój

Modernizacja, edukacja, dialog. Prezes ZZO stawia na rozwój

2022-04-14
 

Od stycznia tego roku na czele zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Raciborzu stoi Jan Makowski posiadający wieloletnie doświadczenie w branży energetycznej. Jak sam mówi, energetyka i branża gospodarowania odpadów wbrew pozorom ma ze sobą wiele wspólnego, dzięki czemu może wykorzystać swoje doświadczenie na nowym stanowisku.

Po trzech miesiącach od zmiany na stanowisku Prezesa Zarządu ZZO, na terenie zakładu odbyła się konferencja prasowa poświęcona aktualnej sytuacji, planom na przyszłość i przygotowanym inwestycjom . Zakład ten jest częścią systemu gospodarowania odpadami, na który składają się jeszcze odbiór odpadów przez Przedsiębiorstwo Komunalne, oraz Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Obecnie zarówno wywozem jak i zagospodarowaniem odpadów zajmują się podmioty gminne natomiast RIPOK działa na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego.

ZZO jest bardzo istotnym elementem systemu gospodarki odpadami. Cieszy fakt, że nie zostało ono sprzedane jeszcze za czasów mojego poprzednika Mirosława Lenka, a były takie pomysły. Jesteśmy dzięki temu w stanie w znaczącej części panować nad naszym systemem gospodarowania odpadami – mówił na wstępie konferencji Prezydent Miasta Racibórz.

Aktualnie przed zakładem stoją perspektywy efektywniejszego wykorzystania odpadów zielonych. Kompostownia, która w obecnej formie przetwarza około 4000 ton odpadów zielonych rocznie, ma być zmodernizowana. Według prezesa Jana Makowskiego wykorzystanie odpowiedniej technologii pozwoli zwiększyć ilość przetwarzanego surowca nawet dwukrotnie wykorzystując do tego celu taką samą powierzchnię.

Kompostowanie w przyszłości mogłoby się odbywać w specjalnie przystosowanych reaktorach, które w wyniku reakcji egzotermicznej i rekuperacji ciepła (odzyskiwanie energii cieplnej z procesów fermentacyjnych, gnilnych) znacznie przyspieszą proces otrzymywania kompostu. Temperatura w takiej instalacji  dochodzi do 70 stopni Celsjusza i to ciepło nie jest tracone. Przy okazji taka produkcja, z racji odbywania się wewnątrz wspomnianego reaktora nie wydzielałaby odorów – mówił na temat planów modernizacyjnych prezes ZZO. - Rozbudowa kompostowni umożliwiająca dwukrotne zwiększenie jej możliwości produkcyjnych jest też sposobem na przygotowanie się spółki i miasta do przyszłości tj. do wymagań formalnoprawnych i wskaźników wynikających z regulacji unijnych oraz prawodawstwa krajowego - dodaje.

W duchu idei Gospodarki Obiegu Zamkniętego, wytwarzany przez siebie kompost ZZO sprzedaje jako tani i w pełni ekologiczny nawóz.

Posiadamy odpowiednie certyfikaty Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi świadczące o tym, że produkowany przez nas kompost jest nawozem w stu procentach pochodzenia naturalnego – dodał prezes Makowski.

Prócz planów modernizacyjnych ZZO chce uruchomić w najbliższym czasie kolejne usługi dla mieszkańców Raciborza, oraz położyć nacisk na edukację w zakresie gospodarki odpadami, recyklingu, czy wykorzystania najbardziej ekologicznego nawozu. W tej sprawie już wkrótce zostanie podpisany list intencyjny z Arboretum Bramy Morawskiej. Wspomniano również, że wynik finansowy spółki jest zadowalający.

Podczas konferencji wskazano również na inne potencjalne kierunki rozwoju gospodarki odpadowej w Raciborzu. Przykładem jest chociażby produkcja ciepła i energii elektrycznej.

Alternatywnie istnieją na rynku również inne innowacyjne metody przewarzania odpadów, wykorzystujące uwalniany w procesie fermentacji gaz lub uzyskuje się przyjaznymi dla środowiska metodami tzw. zielony wodór. Procesy te usprawniają całą gospodarkę odpadami poprzez produkcję energii elektrycznej, ciepła lub jako paliwa do napędu maszyn. Finansowanie tych technologii, w szerokim zakresie można uzyskać poprzez programy wsparcia zewnętrznego, ponieważ wpisują się one w zieloną politykę unijną i krajową – stwierdził szef ZZO.

Prezes zapewnił również, że zarówno kadrę jak i zarząd spółki tworzą wyłącznie profesjonalne i kompetentne osoby. Zaznaczył, że dialog z pracownikami i zarządem jest ciągle prowadzony, dzięki czemu czuje wsparcie otaczających go ludzi co dobrze rokuje na przyszłość.

 

Uwarunkowania legislacyjne wskazują jednoznacznie, że w najbliższych latach duży nacisk kładziony będzie na redukcję strumienia odpadów kierowanych do składowania (30% w 2025 r., 20% w 2030 r., 10% w 2035 r.) oraz na dynamiczny wzrost poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (25% w 2022 r., 55% w 2025 r., 65% w 2035 r.). Należy tu zwrócić jednak szczególną uwagę na to, że w myśl nowych przepisów dla potrzeb obliczania poziomu składowania do odpadów przekazanych do składowania zaliczane będą również odpady poddane odzyskowi na składowisku odpadów.

do góry