• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Nowa przestrzeń, nowe możliwości - Urban Lab powstaje w (..)

Nowa przestrzeń, nowe możliwości - Urban Lab powstaje w Raciborzu

2022-12-15
 

Czy urząd miasta musi funkcjonować w budynku urzędu? Czy o mieście, jego problemach, wyzwaniach i kierunkach rozwoju można rozmawiać w przyjaznej, dobrze zaprojektowanej przestrzeni wolnej od biurek, przy stoliku, muzyce i dobrej kawie? Okazuje się, że tak. Urzędnicy mogą być równorzędnymi partnerami dla mieszkańców, organizacji pozarządowych, naukowców, przedsiębiorców… Pracować do wieczora, pomagać i inspirować a przede wszystkim aktywnie słuchać! A potem tworzyć wspólne projekty…

Koncepcja urban labu powstała w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR) jako odpowiedź na brak w polskich miastach instrumentu wspierającego współpracę pomiędzy różnymi grupami interesariuszy miejskich, w tym przede wszystkim na linii urząd miasta – mieszkańcy. 

Opracowany model został oparty o koncepcję poczwórnej helisy (Quadruple Helix – QH), która opisuje schemat współpracy innowacyjnej, w którym użytkownicy (mieszkańcy), przedstawiciele biznesu (sektor prywatny), uniwersytety (instytucje naukowe) i władze (sektor publiczny)  współpracują w celu wytwarzania innowacji w postaci nowej wiedzy, technologii, produktów i usług oraz rozwiązań organizacyjnych.

Utworzenie urban labu w Raciborzu to proces kilkuetapowy:

Etap pierwszy to prace koncepcyjne podczas warsztatów, które przybliżą pojęcie urban lab i pomogą opracować założenia i ramy organizacyjne, a także pomogą ocenić potrzeby miejskie pod kątem powstania miejskiego urban labu.
Warsztaty prowadzi dr Bartosz Piziak - Kierownik Laboratorium Innowacji Miejskich Urban Lab w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów

Etap drugi to wizyta studyjna do Centrum Innowacji Miejskich - Urban Lab w Rzeszowie, która odbyła się wczoraj. Jej celem było poznanie w praktyce rozwiązań jakie oferuje miejskie laboratorium. W wizycie udział wzięli pracownicy poszczególnych wydziałów urzędu i jednostek  miejskich tj. Biblioteka, Visit Racibórz/Muzeum. Za organizację study tour odpowiedzialny był Bartosz Piziak z IRMiR.

Etap trzeci i ostatni, to tworzenie Miejskiego Laboratorium w Raciborzu, który zlokalizowany ma być na nowym dworcu PKP. Funkcjonować tam mają: inkubator przedsiębiorczości i rozwoju NGO, Urban Cafe, przestrzeń coworkingowa, platforma aktywności obywatelskiej.

O dalszym rozwoju idei Urban lab w naszym mieśćie będziemy informować na bieżąco!

Urban Lab w założeniu autorów koncepcji stworzonej w IRMiR, to instrument współpracy miasta z przedsiębiorstwami, podmiotami naukowymi i NGO, mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez innowacyjne rozwiązanie zidentyfikowanych problemów oraz wygenerowanie dodatkowej wartości przy wykorzystaniu zasobów miejskich. Zatem możemy mówić w tym przypadku zarówno o metodologii badań, o konkretnym miejscu w przestrzeni miasta, a także innowacyjnym środowisku, w którym będą projektowane, testowane, a także wdrażane i monitorowane rozwiązania służące mieszkańcom miast - cytat ze strony urbanlab.net.

do góry