Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Obowiązek odśnieżania dachów - przypomnienie

Obowiązek odśnieżania dachów - przypomnienie

2022-12-21

Urząd Miasta przypomina właścicielom, zarządcom i administratorom obiektów o obowiązku wynikającym z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zmianami) dotyczącym odśnieżania, usuwania nadmiaru śniegu z dachów, zlodowaceń pokryw śnieżnych, sopli itp. w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla ludzi i mienia.

do góry