Strona główna Urząd Aktualności Wiadomości Urzędu Miasta
13 Czerwiec 2019
kategoria:
Wiadomości i wydarzenia

Miasto Racibórz podjęło współpracę z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza -  w zadaniu pn. “Projekt „iTre-es - wpływ zmian instytucjonalnych na świadczenia ekosystemów dostarczane lokalnym społecznościom przez drzewa i krzewy”.

 
Przedmiotem badań są następujące kwestie:
- w jaki sposób zmiany regulacji prawnych dotyczących wycinki drzew wpływają na decyzje  mieszkańców;
- jakie skutki przynosi wycinka drzew mieszkańców z punktu widzenia korzyści świadczonych przez drzewa i krzewy;
- jak wyglądają preferencje społeczne dotyczące ograniczeń nakładanych na sferę prywatną, w zakresie drzew i krzewów na prywatnym (nieużytkowanym komercyjnie) terenie.


W Raciborzu realizowany jest obecnie pierwszy etap badań – zachęcenie do wzięcia udziału w ankietyzacji poprzez zaproszenia bezadresowe rozesłane do mieszkańców gminy.


Każdy mieszkaniec Raciborza  może wziąć udział w badaniu. Wystarczy wejść na stronę: drzewa.geoankieta.pl  i odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących korzyści dostarczanych przez drzewa i krzewy na terenie  Raciborza.


Drzewa i krzewy dostarczają wielu korzyści mieszkańcom, zarówno na wsi jak i w mieście. Można wymienić wśród nich następujące: kształtowanie krajobrazu, budowanie tożsamości i unikalnego charakteru miejsc, oczyszczanie powietrza z gazów i pyłów, kształtowanie mikroklimatu miasta i gospodarowanie wodą, sprzyjanie aktywnemu trybowi życia, zmniejszanie stresu, stymulowanie interakcji społecznych, tworzenie ładu przestrzennego, tworzenie warunków dla prywatności i komfortu.

Ważnym elementem zarządzania terenami zielonymi jest wycinka, zastępowanie i sadzenie drzew oraz krzewów. Wycinka drzew jest regulowana prawem, określającym procedury i warunki niezbędne do uzyskania zezwoleń. Każda gmina rokrocznie wydaje zezwolenia (niekiedy liczone w tysiącach) na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, na wniosek posiadacza nieruchomości, z powodu np. rozbudowy czy zagrożenia.

Drzewa są przykładem dobra publicznego i środowiskowego, które wymaga norm i regulacji pozwalających na ich ochronę i efektywne zarządzanie.










Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H