Strona główna Urząd Aktualności Wiadomości Urzędu Miasta
03 Lipiec 2020
kategoria:
Wiadomości i wydarzenia
 Nowy nabór w Urzędzie Miasta

Prezydent Miasta Racibórz ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze
referenta ds. obsługi kancelaryjno – biurowej w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pełnym wymiarze czasu pracy


I. Wymagania :

1) niezbędne:

    a) Spełnienie jednego z poniższych warunków:
- wykształcenie średnie ekonomiczne lub administracyjne i 2 letni staż pracy, lub
- wykształcenie wyższe na kierunku administracja lub ekonomia
    b) obywatelstwo polskie
    c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
    d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
    e) nieposzlakowana opinia.

2)  dodatkowe:

    a) 1,5 roczny staż pracy w administracji
    b) znajomość:
- Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( za wyjątkiem Instrukcji Archiwalnej);
- ustawy o samorządzie gminnym;
- ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dział I i II Rozdział 3 i 4)
    c) znajomość obsługi komputera ( w tym pakietu Office) oraz urządzeń biurowych.


Oferty należy składać do 17.07.2020 r.

Szczegóły w załączonym ogłoszeniu.

Informacje o trwających naborach w Urzędzie Miasta dostępne są tutaj.

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Ogłoszenie zewnętrzne nabór w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 07. 2020.doc 20-07-03 11:41 55KB pobierz plik: Ogłoszenie zewnętrzne nabór w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 07. 2020.doc

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H