• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Ostatnie dni na złożenie wniosku do PONE

Ostatnie dni na złożenie wniosku do PONE

2023-02-28

Wnioski o udzielenie dotacji na wymianę źródła ciepła realizowane w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji można składać do 2 marca 2023 r.

Dotacje można uzyskać na:

1. wymianę starych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,

2. wymianę starych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w budynku wielorodzinnym.

Regulamin wraz z drukiem wniosku dostępne są w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pok. 202), w Biuletynie Informacji Publicznej /Menu Przedmiotowe/Ogłoszenia oraz na stronie internetowej miasta www.raciborz.pl/Dla Mieszkańców/Ekologia/Program Ograniczenia Niskiej Emisji W Mieście Racibórz na lata 2023-2028.

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Urzędzie Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, w godzinach pracy Urzędu tj.: w środy w godz. 8.30-17.30, w piątki w godz. 8.30-13.30, w pozostałe dni w godz. 8.30-15.30, za pośrednictwem poczty lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod warunkiem opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

do góry