• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Pamiętaj, złóż deklarację o źródłach ogrzewania (..)

Pamiętaj, złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków!

2022-05-27
 

Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdują się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw. "kopciuchów"

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o CEEB (Dz. U. z 2021 r. poz. 554) w deklaracji trzeba podać takie informacje, jak:

   

  • metryka budynku (adres nieruchomości),
  • rodzaj zainstalowanego źródła ciepła (wybiera się z listy – w przypadku deklaracji elektronicznej),
  • funkcji źródła ciepła (ogrzewanie (c.o.)/podgrzewanie wody (c.w.u.)
  • w przypadku kotła na paliwa trzeba podać dodatkowo klasę kotła i rodzaj paliwa
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie),
  • adres e-mail (opcjonalnie).

Wypełnienie formularza deklaracji jest proste i zajmuje kilka minut.

Do kiedy złożyć deklarację ?

 - dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022r,

 - dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021r deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Jak złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

1.) drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie : www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.

2.) w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie : www.gunb.gov.pl/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynków lub na stronie Urzędu Miasta pod adresem : www.bipraciborz.pl w zakładce Sprawy w Urzędzie /Sprawy wg Wydziałów/ Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa / Złożenie deklaracji źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do centralnej ewidencji emisyjności budynków"

Jakie źródła ciepła trzeba zgłosić do CEEB?

W projekcie nowelizacji ustawy określono źródła ciepła, które będą podlegać obowiązkowi zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W ramach tych urządzeń i instalacji wskazano m.in.: sieć ciepłowniczą, kocioł grzewczy na paliwa stałe, piec kaflowy lub wolnostojący opalany paliwem stałym (węgiel, pellet, drewno), kominek na paliwo stałe, kocioł olejowy, gazowy podgrzewacz przepływowy lub/i pojemnościowy, kominek gazowy, grzejnik gazowy, trzony kuchenne, piecokuchnię, kuchnię węglową, pompę ciepła, instalacje ogrzewania elektrycznego oraz kolektory słoneczne.

Dostęp do informacji w CEEB będą mieli urzędnicy gmin, Inspekcja Ochrony Środowiska, czy - na mocy przepisów szczegółowych - policja.

Jakie kary za niezgłoszenie źródła ciepła do CEEB?

Jeśli ktoś nie zgłosi źródła ciepła swojej nieruchomości w odpowiednim terminie, może otrzymać karę grzywny wysokości do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł.

 

do góry