Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w (..)

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w Raciborzu. Zawarto umowy z wykonawcami zadania

2023-12-20

Zawarto umowy z wykonawcami robót zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Raciborzu. Wartość realizacji tego zadania wynosi 6 851 607,18 zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie w wysokości 5 481 285,74 zł pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie ma na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Prace remontowe i budowlane obejmą 6 modułów tj. drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów, drogi dla rowerów, przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerów oraz perony przystankowe wraz z dojściem do tych peronów.

Drogi dla pieszych

Zły stan podbudowy oraz nawierzchni chodników i krawężników wymaga pilnego remontu. Nawierzchnie są mocno wyeksploatowane przez wysoką częstotliwość ich użytkowania. Remontowi zostaną poddane dwa odcinki: ul. Juliusza Słowackiego (od skrzyżowania z ul. Ocicką do skrzyżowania z ul. Ogrodową) oraz ul. Wojska Polskiego i ul. Drzymały (od skrzyżowania z Placem Wolności do skrzyżowania z ul. Sejmową).

Drogi dla pieszych i rowerów

Budowa ciągów pieszo-rowerowych stanowi uzupełnienie istniejącej już infrastruktury. Gęsta zabudowa wielorodzinna i rosnący trend poruszania się na rowerach wymaga dostosowania się do tych okoliczności. Drogi pieszo-rowerowe pozwolą zaspokoić potrzeby mieszkańców spacerujących, jak również poruszających się na rowerach. Stworzy to płynną mobilność oraz poprawi dostępność do usług każdego użytkownika dróg. Nowe drogi pieszo-rowerowe zostaną wybudowane w poszczególnych lokalizacjach: ul. Katowicka (od końca istniejącej ścieżki rowerowej do ul. Słowackiego), ul. Juliusza Słowackiego (od ul. Ocickiej do ul. Ogrodowej), ul. Jana Matejki (od ul. Słowackiego do ul. Mariańskiej), ul. Ogrodowa (od Placu Bohaterów Westerplatte do ul. Słowackiego), oraz ul. Żorska (od skrzyżowania z ul. Pszczyńską do istniejącego ciągu pieszo rowerowego w obrębie boiska SP 18).

Drogi dla rowerów

Budowa dróg dla rowerów uzupełni istniejącą sieć dróg rowerowych w mieście. Przyczyni się do zwiększenia ilości osób poruszających się ekologicznym środkiem transportu i zmniejszenia niskiej emisji. Drogi rowerowe zostaną wybudowane przy następujących ulicach: ul. Pastora Franciszka Michejdy (od istniejącej drogi rowerowej przy ul. Mariańskiej do Placu Obrońców Westerplatte), a także ul. Pocztowa i Nowomiejska (od ul. Pocztowej 10c do przejazdu w obrębie skrzyżowania Nowomiejskiej z ul. Czekoladową).

Przejścia dla pieszych

Stworzenie w pełni wyposażonych przejść dla pieszych spowoduje, że staną się one bezpiecznym azylem dla pieszych. Wytypowane przejścia zlokalizowane są na drogach charakteryzujących się wysokim poziomem wypadkowości. Do dróg tych należą: ul. Władysława Reymonta 22 (od strony stacji BP i od strony Parku Zamkowego), ul. Elżbiety (zjazd z DW 919), ul. Franciszka Grzonki (zjazd z DW 9191), ul. Jana (zjazd z DW 919), oraz ul. Mickiewicza 8.

Przejazdy dla rowerów

Remont przejazdów dla rowerów ma na celu poprawić widoczność i bezpieczeństwo rowerzystów. Do remontu wytypowano: przejazd rowerowy w ciągu ul. Warszawskiej na skrzyżowaniu z ul. Jana Matejki, przejazd rowerowy w ciągu ul. Warszawskiej na skrzyżowaniu z ul. Lwowską, przejazd rowerowy w obrębie ul. Opawskiej na skrzyżowaniu z ul. Jana Matejki i Josepha von Eichendorffa, przejazd rowerowy w ciągu ul. Opawskiej na zjeździe sklepu Lidl (Opawska 122b), przejazd rowerowy w ciągu ul. Mariańskiej na skrzyżowaniu z ul. Anny, przejazd rowerowy w ciągu ul. Mariańskiej na zjeździe do Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ. Przychodnia (Ocicka 51).

Perony przystankowe wraz z dojściem do tych peronów

Nowoczesna infrastruktura drogowa to większy komfort i bezpieczeństwo uczestników ruchu. Wymiana podbudowy, nawierzchni, krawężników oraz przystosowanie ich do autobusów niskopodłogowych ułatwi korzystanie z komunikacji miejskiej uch użytkownikom. W ramach tego modułu do remontu wytypowano perony przystankowe przy ulicach: Jana Matejki, Karola Miarki, Górnej i Siwonia.

 

 

 

 

 

do góry