do góry
Strona główna Urząd Aktualności Wiadomości Urzędu Miasta
10 Marzec 2017
kategoria:
Wiadomości i wydarzenia
 

Inwestycje realizuje się przede wszystkim w celu zaspokojenia potrzeb danej zbiorowości. Bardzo często zrealizowane inwestycje są pionierskie biorąc pod uwagę ich funkcjonalność, wydajność, a nawet estetykę. Są jednak i takie inwestycje, których nowatorstwo znajduje się już w fazie organizacji - czyli przetargu. Takich inwestycji poszukuje kapituła konkursu Top Inwestycje Komunalne. To prestiżowe przedsięwzięcie organizowane jest przez Portalsamorzadowy.pl oraz grupę PTWP odpowiadającej za Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. W tym roku nagroda jest przyznawana za najlepszą inwestycję zrealizowaną w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego.

Czym jest PPP? To nowatorska formuła współpracy pomiędzy jednostkami administracji publicznej w usługach publicznych. Odbywa się ona w ramach długoletniej umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorstwem prywatnym i sektorem publicznym, której celem jest stworzenie składników infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług o charakterze publicznym. Dzięki uczestnictwu w PPP partner publiczny może świadczyć usługi publiczne, do czego obliguje go prawo, natomiast partner prywatny może prowadzić działalność gospodarczą i osiąga zyski.

W Raciborzu mamy inwestycję, która została zrealizowana w ramach tego nowatorskiego podejścia do miejskich inwestycji. Tą inwestycją jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Postępowanie dzięki któremu wyłoniono wykonawcę odbywało się w dwóch etapach. Pierwszym etapem był tak zwany dialog techniczny, dzięki któremu miasto uzyskało wiedzę, jakie mają być wszystkie parametry projektowanej inwestycji. W drugim etapie nazywanym dialogiem konkurencyjnym Miasto wyłoniło wykonawcę, który zdecydował się na realizację tego przedsięwzięcia. Wykonawcą została polska firma rodzinna z Tylmanowa EMPOL. O skali trudności prowadzenia takiego postępowania niech świadczy fakt, że jest to jedyny na całym Górnym Śląsku przykład inwestycji zrealizowanej z sukcesem w ramach PPP w obszarze tak ważnym dla miejskiej gospodarki jak gospodarka odpadami. W Polsce takich inwestycji zrealizowano tylko 4.

 

Co uzyskało Miasto dzięki realizacji inwestycji? Inwestycja wraz z istniejącym na terenie zakładu składowiskiem odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne oraz kompostownią odpadów zielonych tworzy zintegrowane centrum przetwarzania odpadów komunalnych. Dzięki zrealizowaniu inwestycji pracę znalazło 50 osób. Inwestycja kosztowała ok 14 milionów zł, przy czym płacił za nią wykonawca, a nie samorząd. Umowa została podpisana na 20 lat, co oznacza, że przez ten czas Racibórz będzie miał zagwarantowaną stabilizację gospodarki odpadami. Wykonawca ma także obowiązek modernizacji instalacji, która po okresie 20 lat przejdzie na własność gminy za symboliczną cenę 1000 zł brutto.

Co ma z tego firma? Przedsiębiorstwo EMPOL zagwarantowało sobie odbiór strumienia odpadów w ilości przynajmniej 20 tysięcy ton rocznie za kwotę 318,60 brutto zł od tony.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H