• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Raciborski projekt z dofinansowaniem

Raciborski projekt z dofinansowaniem

2021-03-01
Kamienica przy ul. Hulczyńskiej przeznaczona do termomodernizacji
Kamienica przy ul. Hulczyńskiej przeznaczona do termomodernizacji

Urząd Marszałkowski ogłosił projekty wybrane do dofinansowania w konkursie z poddziałania dot. efektywnosci energetycznej. Wybrano 17 projektów na łączną kwotę ponad 21 mln zł. Wśród nich jest raciborski wniosek dotyczący termomodernizacji jednej z raciborskich kamienic. Racibórz otrzyma ponad 560 tys. zł.

Modernizacja nieefektywnych energetycznie, zaniedbanych i kosztownych w utrzymaniu kamienic to jeden z frontów walki z niską emisją i sposób na poprawę warunków mieszkaniowych raciborzan. W tegorocznym budżetu na zadania związane z poprawą efektywności energetycznej zasobu komunalnego przeznaczone jest 5,5 mln zł. Dodatkowo na remonty i modernizacje lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz zaplanowano 1 mln zł i na zmianę systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych kolejny 1 000 000 zł.

W 2021 roku przeprowadzimy temromodernizację w kamienicach przy ulicach Fabrycznej, Mysłowickiej i Marii Skłodowskiej-Curie. Inwestycje te są finansowane przy udziale kosztów zewnętrznych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Również w tym roku modernizacji poddana zostanie kamienica przy ul. Hulczyńskiej 134. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. 1 marca opublikowana została informacja o jego wyborze do dofinansowania. Projekt przewiduje docieplenie budynku, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, wymianę źródła ciepła z węglowego na gazowe wraz z instalacjami c.o. i gazową. Ponadto zaplanowano wymianę instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz drenaż opaskowy.

Więcej o projekcie poniżej:

TYTUŁ PROJEKTU:
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:
 2021-11-30

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:
Projekt przewiduje termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Raciborzu przy ul. Hulczyńskiej 134 (ocieplenia przegród zewnętrznych, wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej) wraz z wymianą źródła ciepła(węglowe na gazowe) oraz instalacjami c.o. i gazową, Ponadto, zaplanowano wymianę instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz drenaż opaskowy.

W wyniku realizacji inwestycji:

-Stopień poprawy efektywności energetycznej wyniesie 81,38%,

-Stopień redukcji CO2 odprowadzanego do atmosfery wyniesie 88,3%,

-Stopień redukcji emisji pyłu PM10 wyniesie 100,00%.

KOSZT CAŁKOWITY:
764 396,85 ZŁ

DOFINANSOWANIE:
568 719,20 zł

 

do góry